| دوشنبه، 14 آذر 1401
نگاه ایران:  اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی درباره وضعیت فرآیند آموزشی مدارس؛ اطلاعیه ای صادر کرده است که متن آن به این شرح است: «با مساعد شدن شرایط جوّی برای فعالیتهای آموزشی در مدارس، به اطلاع می رساند همه مدارس استان در کلیه مقاطع مختلف، فردا سه شنبه  ۱۹ بهمن ۹۵ باز است و فعالیت های آموزشی بدون تأخیر آغاز می شود. از روسای ادارات آموزش و پرورش مناطق گیلان و مدیران واحدهای آموزشی انتظار می رود فضای مدارس را جهت پذیرش دانش آموزان و همکاران فرهنگی آماده کنند.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code