| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران:مرد 65 ساله افغان که در اجرای نقشه شیطانی پسرک 6 ساله ای را ربوده بود صبح دیروز به اتهام آدم ربایی و همجنس گرایی از زندان به شعبه دهم دادگاه کیفری انتقال یافت تا محاکمه شود.
سحرگاه ششم شهریور سال گذشته مرد جوانی به نام «سعید» به اداره آگاهی تهران رفت و گفت یک مرد افغان به نام «عبدالستار» 65 ساله پسر 6 ساله ام را از مقابل خانه مان دزدید و در حالی که قصد اجرای نقشه شیطانی اش را داشت یکی از آشنایان هنگام عبور از آن محل پسرم را از چنگ مرد شیطان صفت درآورد. پس از این اظهارات مأموران آگاهی مرد 65 ساله افغان را دستگیر کردند که او به جرم خود اعتراف کرد و روانه زندان شد.صبح دیروز عبدالستار از زندان به شعبه دهم انتقال یافت تا محاکمه شود.در آغاز محاکمه پدر کودک به قضات دادگاه گفت: مرد افغان پسرم را به بهانه گرفتن کبوتر به بوستان بعثت کشانده بود اما زمانی که قصد تعرض داشت توسط یکی از آشنایان غافلگیر شد و پسرم نجات یافت.
سپس متهم به جرم  خود اعتراف کرد. در پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code