| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: جوانی برای به دست آوردن دل دختر مورد علاقه اش خودروهای گران قیمت اجاره می کرد، برای پرداخت هزینه دروغگویی هایش مجبوربه دزدی بود.اوکه در یک شب به 10 واحد مسکونی دستبرد زده بود سرانجام توسط پلیس دستگیر شد.
چندی پیش ساکنان مجتمعی در غرب پایتخت در داخل ساختمان با پسر جوان شیک پوشی روبه رو شدند که کوله ای به دوش انداخته بود. از آنجا که چهره او برایشان ناآشنا بود به او ظنین شدند. اما از آنجا که اطمینان کامل نداشتند او را زیر نظر گرفتند و زمانی که قصد داشت با پیچ گوشتی در آپارتمانی را باز کند مچ اش را گرفتند و بدین ترتیب سارق جوان به دام افتاد وتحویل پلیس شد.
مأموران در بازرسی بدنی متهم، سوئیچ خودروی پژو 206 را پیدا کردند و وقتی در صندوق عقب خودرو راباز کردند؛ 11 میلیون تومان پول در آن یافتند. سارق در بازجویی ها به سرقت های سریالی از مجتمع های مسکونی اعتراف کرد و گفت:«تا چند سال قبل با دوستم کیف قاپی می کردیم. اما خیلی زود دستگیر شدم و برای همین با خودم عهد کردم که دیگر دنبال کارهای خلاف نروم. اما مدتی قبل با دختری آشنا شدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. اما این دختر از یک خانواده ثروتمند بود و برای اینکه بتوانم توجه اش را جلب کنم به دروغ خودم را پسر یک خانواده ثروتمند جا زدم. دروغی که دردسری های زیادی برایم داشت. طوری که مجبور شدم خودروهای مدل بالا اجاره کنم و با آنها به سر قرار بروم تا باور کند که من بچه پولدار هستم. دردسر من از همین روزها شروع شد. زمانی که یک خودرو اجاره می کردم باید میلیون ها تومان پول کرایه می دادم. درحالی که پرداخت این پول ها در توانم نبود. برای همین تصمیم گرفتم به دزدی بروم تا هزینه اجاره خودروها را بپردازم.به همین خاطر با تصور پولدار شدن و رسیدن به دختر مورد علاقه ام از دو ماه قبل سرقت هایم را شروع کردم. من حتی برای انجام سرقت هایم از خودروهای اجاره ای استفاده می کردم و به آپارتمان ها دستبرد می زدم. به این دلیل مجتمع ها را برای سرقت انتخاب می کردم چون معمولاً همسایه ها همدیگر را نمی شناسند به من شک نمی کردند. آنقدر در این مجتمع ها همسایه ها با هم بیگانه هستند که من طی چند شب در یک مجتمع به 10 آپارتمان دستبرد زدم اما هیچ کس متوجه نشد.حالا هم بشدت پشیمانم.» این دزد پس ازدستگیری دراختیارمأموران پلیس قرارگرفت تا تحقیقات کامل از او به عمل آید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code