| شنبه، 12 آذر 1401
مدیرعامل آتش نشانی رشت خبر داد:
       کد خبر: 92999
نگاه ایران: مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به حوادث رخ داده در سطح شهر رشت پس از شروع بارش ها گفت: ما از ساعت ۸ شب چهارشنبه تا ۱۲ ظهر پنجشنبه ۵ هزار و ۲۲۱تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ سازمان اتش نشانی داشته ایم مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت افزود: از این تعداد تماسها ۶۰ عدد پارگی کابل برق، ۶۲ مورد افتادن حادثه درخت، ۲ مورد گیر افتادگی در آسانسور ، ۲۳ مورد کمک به بیمار ، ۴۶۲مورد کمک به خودورهایی گیر کرده در مسیر، ۲۲ مورد افتادن تیر برق ،۱۲ مورد حریق تجاری ، ۱۱ مورد حریق مسکونی ، ۷ مورد محبوس شدن ، ۴ مورد حریق خودرو ،۴ مورد امداد رسانی به بانوان باردار و ۲ مورد بیمار دیالیزی و ۴ مورد آوار مصالح بوده است . وی گفت: نمونه بارز حریق تجاری در میدان فرهنگ رخ داد که در اسرع وقت اتش اطفاء شد. رمضانی گفت: به جز ۵۲ دستگاهی که در سازمان به حالت آماده باش داریم ، ۱۳۰ نیرو آماده باش حضور داشتند و ۱۷ دستگاه در شهر درحال گشت زنی هستند و کلیه نیروهای آتش نشانی برای مقابله با بحران برف در آمده باش کامل هستند. وی افزود : ۶۸ دستگاه خودروی عملیاتی ، ۲۱۵ نیروی آماده به خدمت در سطح شهر می باشند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code