| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
نگاه ایران: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان امسال دو سبد غذایی دیگر برای زنان باردار و کودکان دچار سوءتغذیه تخصیص می یابد. علی ربیعی با اشاره به هدفمند کردن مبارزه با فقر در انواع مختلف و تمرکز بر حمایت بر روی گروه های هدف تأکید کرد. وی با اشاره به طرح تحول سلامت و مشکلات پیش آمده در خصوص این طرح افزود: تلاش می شود که منابع و مصارف بیمه ها و رفع مشکلات بیمه ها هر چه سریع تر انجام شود. به گفته وی، با رفع مشکلات بیمه ها مردم هر چه بیشتر از خدمات حوزه بیمه ها بهره مند خواهند شد . وزیر تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص سازمان های بیمه گر و ستادهای بیمه ها در استان برای استاندارسازی اقدامات تأکید کرد. این مسئول در خصوص مبارزه با فقر غذایی یادآور شد: امسال بیش از ١٠ میلیون سبد غذایی بین خانوارهایی که دارای سوءتغذیه هستند، توزیع شد. ربیعی در مورد تمرکز سیاست های مسکن حمایتی گفت:امسال تلاش بسیاری برای اتمام مسکن مهر انجام شد.همچنین برنامه ریزی برای مسکن حمایتی با گروه های هدف صورت گرفته است. وی همچنین در خصوص کودکانی که در استان خوزستان دوزبانه هستند یادآور شد: آموزش وپرورش باید شرایطی فراهم کند که این کودکان از تحصیل بازنمانند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code