| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران به نقل از مهر: دسترسی کاربران ایرانی به شبکه پیام رسان تلگرام از بعد از ظهر امروز با اختلال همراه شده است. ارتباط کاربران ایرانی با شبکه موبایلی تلگرام حدود دو ساعت است که قطع شده و در پی آن، دسترسی و امکان استفاده از این شبکه وجود ندارد. در همن رابطه، محمدرضا فرنقی زاد، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات با تایید این خبر به «مهر» گفت: اختلال در دسترسی به این شبکه از سمت وزارت ارتباطات نبوده و مشکلی در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد. او افزود: هم اکنون وضعیت شبکه ارتباطی کشور نرمال است و قطع ارتباط تلگرام طبق اعلام این پیام رسان، مربوط به اختلال در سرورهای این شبکه موبایلی در بخش هایی از اروپا و آسیا است. براساس گزارش ها، بالغ بر ۲۰ میلیون ایرانی کاربر شبکه پیام رسان خارجی تلگرام هستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code