| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران:اوایل هفته گذشته مرد میانسالی با صدای لرزان تلفنی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از ناپدید شدن مرموزدخترش در شب نامزدی اش خبر داد. « امشب نامزدی دخترم «نازنین» است، ساعتی قبل دخترم به همراه خواهرش به آرایشگاه رفتند. نازنین زودترازخواهرش بیرون آمد تا به خانه برگردد ولی تا الآن از دخترم خبری نیست. به تلفن همراهش هم جواب نمی دهد.» به دنبال شکایت مرد میانسال، پرونده ای در شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد و بازپرس آرش سیفی و کارآگاهان، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار دادند. در تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد نازنین مدت ها قبل با پسر جوانی در فضای مجازی آشنا شده و مدتی بعد هم روزبه از نازنین خواستگاری کرده بود. اما پدر نازنین با این ازدواج مخالفت کرد و دختر جوان هم، به این خواستگاری پاسخ منفی داد. از طرفی دیگرکارآگاهان پی بردند خواستگار سمج نیزهمزمان با ناپدید شدن دختر جوان، ناپدید شده است که همین موضوع به احتمال ربوده شدن دختر جوان توسط خواستگار سابقش قوت بخشید. بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور بازداشت پسر جوان را صادر کرد و به خانواده نازنین آموزش هایی در خصوص برقراری ارتباط با خواستگار سمج نیز داده شد. با گذشت دو روز از ناپدید شدن نازنین و به دنبال صحبت های خانواده نازنین با متهم جوان، سرانجام روزبه که پلیس را دریک قدمی اش می دید به ناچار دختر جوان را رها کرد. نازنین پس ازحضوردردادسرا به بازپرس جنایی گفت: داخل آرایشگاه بودم که به من گفتند فردی بیرون آرایشگاه کارم دارد. به تصور اینکه نامزدم آمده است از آرایشگاه بیرون آمدم که ناگهان با «روزبه» روبه رو شدم. او با تهدید چاقو مرا سوار خودرواش کرد و از شهر خارج شد. دراین مدت او بدون توجه به التماس هایم مرا به چندین شهر برد تا عقدم کند. اما به محض اینکه پایم مقابل دفترخانه می رسید، داد و فریاد و گریه می کردم و روزبه هم به ناچار مرا با تهدید به داخل ماشین برمی گرداند. بعد از دو روز زمانی که خواستگار شکست خورده ام متوجه شد نمی تواند مرا به عقد خود دربیاورد و از طرفی با تماس های خانواده ام مبنی براعلام رضایت با ازدواج مان روبه روشد، مرا در نزدیکی خانه رها کرد و رفت به امید اینکه بزودی ازدواج کنیم. پس از این اظهارات پسر جوان بازداشت شد و زمانی که در مقابل بازپرس آرش سیفی قرار گرفت، منکر آدم ربایی شد وادعا کرد نازنین با میل خودش با او همراه شده است. درحالی که مدارک و مستندات حکایت از آن داشت که دختر جوان با روزبه در ارتباط نبوده است. در ادامه تحقیقات خواستگار سمج به آدم ربایی اعتراف کرد و گفت: من به خاطر عشق و علاقه شدیدی که به نازنین داشتم، زمانی که متوجه شدم قصد ازدواج با شخص دیگری دارد او را ربودم اما اشتباه کردم و پشیمانم!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code