| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران: پژوهشگران گونه ی جدیدی از انسان را در یکی از غارهای افریقای جنوبی پیدا کرده اند. این کشف جدید، با پیدا کردن پانزده اسکلت در یکی از غارهای افریقای جنوبی انجام شده است. محققان می گویند که این کشف می تواند دیدگاه ما را درباره ی اجداد انسانی مان تغییر دهند. نتایج این کشف جدید، در نشریه ی Elife چاپ شده است. بر اساس تحقیقات منتشر شده، این انسان های باستانی کشف شده، توانایی اجرای مراسم اجتماعی را داشته اند. این گونه ی انسانی جدید، «نالدی» یا Naledi نام گرفته است. محققان هم چنین آن ها را در گروه Homo دسته بندی کرده اند که آن ها را به انسان ها امروزی ربط می دهد. محققان هنوز نتوانسته اند مدت زمان دقیقی که این گونه از انسان ها زندگی می کرده اند را تخمین بزنند. با این حال، پروفسور «لی برگر» (Lee Berger) گفته که این انسان ها، احتمالا از اولین گونه های انسانی بوده و سه میلیون سال پیش زندگی می کرده اند.
برگر از لغت «حلقه ی پیدا شده ی یک زنجیره» استفاده نمی کند، اما می گوید که نالدی ها ممکن است یک پل بین موجودات اولیه ای که روی دو پا راه می رفته اند و انسان باشد.
او درباره ی کشف شان گفته است: «قرار بود که یک فسیل را پیدا کنیم. یک فسیل به چند فسیل تبدیل شد. پس از آن توانستیم تعداد زیادی اسکلت کشف کنیم. در تلاش ۲۱ روزه ی ما، بزرگ ترین مجموعه ی فسیل انسانی در تاریخ قاره ی افریقا کشف شده است.»
4-2
پروفسور «کریس استرینگر» از موزه ی ملی تاریخ می گوید: «هر روز گونه های بیشتری از موجودات را کشف می کنیم که چگونگی ساخته شدن انسان ها به دست طبیعت را نشان می دهد. موجودات شبه-انسان مختلفی هم زمان در مناطق افریقا تکامل یافته بودند. تنها یکی از این گونه ها باقی ماندند و ما را ساختند.»
۱۵ اسکلت کشف شده، از کودک گرفته تا افراد پیر را شامل می شود. پروفسور برگر معتقد است که کشف موجودی که مشخصه های انسان مدرن و اولیه را دارد، می تواند تعریفی که از انسان داریم را تغییر دهد. محققان مختلف به همراه برگر از طبقه بندی نالدی به عنوان انسان سر باز زده اند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code