| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: فدراسیون جهانی بسکتبال در نخستین جلسه ۲۰۱۷ با تغییر قوانین مربوط به منع حجاب بازیکنان موافقت کرد. بعد از اتمام دوره آزمایشی دو ساله برای تغییر قانون مربوط به پوشش سر (بند۴،۴.۲ ) بازیکنان بسکتبال که در سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز شده بود، فدراسیون جهانی بسکتبال گزارشی درباره تاثیرات مربوط به استفاده از پوشش متفاوت در این دوره دریافت کرد. در نهایت هیئت رئیسه فیبا با اصلاح قانون مربوط به پوشش سر موافقت کرد و به کمیسیون فنی دستور داد که پیشنهادی برای چگونگی استفاده از این پوشش ارائه کنند که امنیت بازیکنان نیز حفظ شود. این پیشنهاد باید در کنگره اواسط ماه می میلادی به فیبا ارائه شود. قوانین بازدارنده مربوط به پوشش سر، شاملِ حجاب در میان بانوان بسکتبالیست مسلمان و همچنین پوشش بازیکنان هندی می شد که در سال های گذشته اعتراضات زیادی به آن شده بود. گزارش فیبا جزئیات دیگری در این باره منتشر نکرده و مشخص نیست که آیا پوشش پیشنهادی بانوان بسکتبالیست ایرانی به طور کامل با موافقت فیبا روبرو می شود یا نه، با این وجود با توجه به اینکه طرح جدید پیشنهادی ایران، شباهت زیادی به لباس های رسمی بسکتبال دارد، به نظر می رسد این طرح شانس زیادی برای تایید نهایی داشته باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code