| یکشنبه، 10 مهر 1401
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان خبر داد:
       کد خبر: 924
به گزارش نگاه ایران: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به سرمایه گذاری بیش از 7600 میلیارد ریالی در حوزه صنعت گیلان در سال 93، از افزایش 13 درصدی میزان سرمایه گذاری صنعتی در استان در مقایسه با سال 92 خبر داد. علی منتظری با بیان رشد میزان سرمایه گذاری های صنعتی در گیلان گفت: طی سال گذشته 147 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شد که مجموع سرمایه گذاری آنها بیش از 7600 میلیارد ریال بوده و  4 هزار و 808 نفر نیز بصورت مستقیم در آنها مشغول بکار شده اند.. وی تصریح کرد: در طی این مدت، صنایع غذایی و آشامیدنی ها، محصولات فلزی و ماشین آلات و تجهیزات، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و صنایع چوبی وسلولزی بیشترین تعداد پروانه های بهره برداری را به خود اختصاص دادند. منتظری بیشترین سهم سرمایه گذاری های صنعتی را به ترتیب شامل ساخت محصولات فلزی با بیش از 3 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری، محصولات غذایی و آشامیدنی با بیش از هزار میلیارد ریال، تولید منسوجات با 788میلیارد ریال، صنایع چوب با 753 میلیارد ریال و ماشین آلات و دستگاه های برقی ا با 750میلیارد ریال سرمایه گذاری عنوان کرد. وی خاطر نشان کرد: از مجموع 147 فقره پروانه بهره برداری، محصولات غذایی و آشامیدنی، ماشین آلات و دستگاه های برقی و محصولات فلزی به ترتیب بیشترین آمار ایجاد اشتغال را به خود اختصاص دادند. وی در ادامه با اشاره به صدور 332 فقره جواز تأسیس صنعتی در استان طی سال گذشته تصریح کرد: این میزان جواز تأسیس با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 13 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای 6 هزار و 500 نفر صادر شد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان عمده ترین میزان سهم جواز تأسیس صنعتی را به ترتیب شامل محصولات غذایی و آشامیدنی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، صنایع چوبی، محصولات فلزی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات عنوان کرد. منتظری در ادامه با اشاره به رشد 22 درصدی در صدور جواز طرح توسعه صنعتی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 92 ، از صدور 44 مجوز طرح توسعه صنعتی در استان طی سال 93 خبر داد و افزود: این در حالی است که در سال پیش تر 36 فقره جواز طرح توسعه صنعتی صادر شده بود. وی افزود: انتظار می رود با سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد ریالی در اجرای این طرح های صنعتی برای بیش از 1800 نفر اشتغال جدید ایجاد شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code