| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران:طبق مطالعات جدید شما می توانید ویژگی های شخصیتی افراد را با مقایسه طول انگشتان دست، بشناسید. در علم روز دنیا محققان و روانشناسان بین ویژگی های جسمی مانند اثرانگشت، چین وچروک صورت، شکل انگشتان دست و شخصیت افراد ارتباط های زیادی پیدا کردند. محققان بامطالعه بر روی افراد مختلف از روی شکل انگشت و شخصیت افراد ارتباط پیداکرده اند، اگر شکل انگشتان شما به یکی از سه صورت زیر است شخصیت شما این گونه است. نوع A اگر شکل انگشت شما مانند تصویر A است، شما فردی احساسی، کمی مرموز و مغرور هستید و از ریاکاری و دروغ نفرت دارید. شما این توانایی رادارید که کارهای سخت تر از توانایی خود را انجام دهید و از کمک کردن به دیگران لذت می برید و وقتی تصمیم می گیرید کاری را انجام دهید تا این کار را به سرانجام نرسانید تسلیم نمی شوید. شما اغلب در ملاقات با افراد جدید سرد برخورد می کنید اما بین نزدیکان و دوستان خود فردی دوست داشتنی هستید. نوع B اگر شکل انگشت شما مانند تصویر B است، شما فردی وفادار، حساس و دارای استقلال بوده و اهل ریسک و خلاقیت هستید و در همه حال حتی سختی ها طوری وانمود می کنید که همه چیز خوب است. شما قلبی نرم و مهربان و حساس دارید و با افرادی که شمارا دوست داشته باشد و قدرتان را بداند معاشرت می کنید. نوع C اگر شکل انگشت شما مانند تصویر C است، شما فردی کنجکاو و بزرگ منش هستید و همیشه می دانید که از زندگی چه می خواهید و چه کارهایی را نباید انجام دهید. شما در زمره افرادی هستید که به راحتی و به کوچک ترین بهانه کنترل خود را ازدست داده و به اصطلاح از کوره درمی روید اما هیچ گاه از دیگران کینه به دل نمی گیرید. احترام به دیگران سرلوحه کار و اعتقادات شما است و همیشه به دلیل شخصیت بزرگوارانه تان برای عذرخواهی پیش قدم می شوید. اغلب شما احساسات خود را نشان نمی دهید و دوست ندارید تظاهر کنید و از افراد متظاهر خوشتان نمی آید، همچنین قلبی مهربان دارید و بین مردم مورد اعتماد هستید و دیگران بر شما تکیه می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code