| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:مرد 32 ساله که دچار ایست قلبی شده وجان باخته بود؛ شش دقیقه پس از مرگ و با تلاش امدادگران اورژانس به زندگی بازگشت. این جوان زمانی که در کنار خانواده اش بود به طور ناگهانی دچار حمله قلبی شد و روی زمین افتاد. اعضای خانواده اش هم با اورژانس تماس گرفته و درخواست کمک فوری کردند. نیروهای اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای نجات وی را آغازکردند. این درحالی بود که امدادگران پس ازحضور بر بالین مرد جوان پی بردند 6 دقیقه از مرگش گذشته و با ایست کامل تنفسی و قلبی در پاگرد ساختمان افتاده است. مهدی احمدی تکنیسین فوریت های پزشکی اورژانس تهران دراین باره گفت: پس از اینکه به خانه مورد نظر رسیدیم، با انجام معاینات دقیق پی بردیم این جوان ایست کامل تنفسی و قلبی کرده است، ولی با این حال بر حسب وظیفه، اقدامات احیا را انجام دادیم و خوشبختانه درکمال ناباوری موفق شدیم پس از چند دقیقه قلب این جوان را به مدد الهی فعال کنیم. وی گفت: زمان طلایی برای نجات جان افرادی که دچار سکته قلبی یا گرفتگی عروق قلبی شده اند 4 تا 6 دقیقه است که بتوان اکسیژن رسانی به مغز را انجام داد. خوشبختانه پس از احیای قلبی، ریوی و استفاده از وسایل و داروهای مناسب نبض، بیمار برگشت.پس ازآن درحال انتقال این بیمار به بیمارستان بودیم که ناگهان دوباره دچار مشکل شد که در آن زمان هم اقدامات لازم صورت گرفت. سرانجام بیمار به بیمارستان مهدیه انتقال یافت اما با وجود این ما هم در کنار تیم اورژانس بیمارستان هماهنگی های لازم را انجام دادیم وخوشبختانه او به زندگی بازگشت. ضمن اینکه بی تردید نجات جان این جوان که حدود 6 دقیقه از توقف کامل قلبش گذشته بود یک معجزه بود.وی گفت: طی 10 سال سابقه کار در اورژانس تاکنون با چنین موردی روبه رو نشده بودم. این تکنیسین خاطرنشان کرد: آموزش های عمومی در ارتباط با بیماری هایی همچون سکته های قلبی بسیار اهمیت دارند و اگر خانواده ها نسبت به آموزش کمک های اولیه اقدام کنند  به طور قطع بسیاری داغدار عزیزانشان نخواهند شد،چرا که تا قبل از رسیدن نیروهای اورژانس با ماساژ قلبی و ریوی و اقدامات اولیه می توان زمان طلایی را جهت نجات جان بیمار انجام داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code