| چهارشنبه، 02 فروردین 1402
نگاه ایران: سید حمید حسینی، مدیرکل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گیلان در بازدید از زندان مرکزی رشت گفت: در راستای سیاستهای ابلاغی سازمان و به منظور تحقق سیاست  کاهش جمعیت کیفری باید  با بسیج تمام منابع و امکانات تلاش کنیم  تا زمینه اشتغال همه زندانیان را در فعالیت های مولد فراهم نمایم. به گزارش روابط عمومی و اقدامات تامینی و تربیتی زندانهای استان گیلان، وی  ظرفیت های موجود در مراکز صنعتی  را یکی از فرصت های مهم برای اشتغال زندانیان برشمرد و گفت: فرصت ها و ظرفیت های  استان گیلان بسیار متنوع است و مراکز صنعتی استان یکی از این ظرفیت ها می باشد و  می تواند برای اشتغال زندانیان که در حال تحمل حبس می باشند مورد استفاده قرار گیرد که این مهم علاوه بر سوق دادن زندانیان به فعالیت های مولد و سازنده ،کاهش آسیب زندانیان را  بدنبال دارد. وی گفت : اشتغال یک روش درمانی گروهی و بهترین روش اصلاحی برای عدم بازگشت مجدد و کاهش جمعیت کیفری است. و یکی از برنامه های مهم برای توانمندسازی زندانیان در ایام حبس  حرفه آموزی منجر به اشتغال است. مدیرکل زندانهای استان گیلان اشتغال را بعنوان یکی از نقاط عطف در زندگی مجرم  وجلوگیری از بازگشت مجدد به زندان برشمرد و گفت عواملی زیادی برای توانمندسازی زندانیان و باز اجتماعی و جامعه پذیری مجدد زندانیان بعد از آزادی نقش دارند و اشتغال مهمترین عامل می باشد. تحقیقات نشان داده است که بیکاری با جرم ارتباط دارد و  اشتغال بهترین ابزار برای ترمیم هویت مجرمانه  زندانیان و ایجاد درآمد پایدار برای آنان می باشد. که با این ابزار علاوه بر ایجاد درآمد پایدار ، ترمیم هویت مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری هدفمند تحقق می یابد. و مهمترین برنامه های که در مدیریت زندانبانی نوین به دنبال آن هستیم توسعه فضاهای اشتغال داخل و خارج زندان و حرفه آموزی حین اشتغال   می باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code