| یکشنبه، 13 آذر 1401
نگاه ایران به نقل سایت فدراسون فوتبال: دیدار تیم های پتروکیان شوشتر و داماش گیلان مورخ 95/10/ 14 برگزار شد(از اینجا بخوانید) تیم داماش گیلان به دلیل دارا بودن ۶ بازیکن اخطاری به استناد ماده ۶۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ ۲۶۶میلیون ریال محکوم شد. مسعود روزبهانی بازیکن شماره ۷۷ تیم داماش گیلان به دلیل رفتار زننده و اهانت به داور مسابقه که منجر به اخراج وی شد به ۳جلسه محرومیت و ۵ میلیون ریال جریمه نقدی، محمد مختاری بازیکن شماره ۲۰ تیم داماش گیلان به علت رفتار زننده و اهانت به داور مسابقه به ۲ جلسه محرومیت و ۵ میلیون ریال جریمه نقدی و حسین حاجی پور سرپرست تیم داماش گیلان به دلیل ورود غیر قانونی به داخل زمین مسابقه و اعتراض منجر به اخراج و تکرار این تخلفات در پایان مسابقه به ۳ جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین تیم پتروکیان شوشتر به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم داوری و در اجرای مفاد بند ۴ ماده ۶۹ آیین نامه انضباطی، به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. دیدار داماش گیلان شمال و استقلال آبی «ب» در حالی برگزار شد(گزارش تصویری بازی) که مهدی ایوبی، ،محمد عظیمی، داود چهارمحالی بازیکنان تیم استقلال آبی «ب» رفتارهایی مبنی بر برخورد زننده نسبت به داور مسابقه صورت دادند. طبق بند ۵ماده۶۶ آیین نامه انضباطی هرکدام از نامبرگان به ۲جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و منفردا به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. گفتنی است، امین آقالو بازیکن تیم استقلال آبی «ب» به دلیل رفتار زننده نسبت به تماشاگران تیم مقابل که موجب تحریک آنان شد، به استناد ماده ۵۵ آیین نامه انضباطی به ۳ جلسه محرومیت و پراخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. لازم به ذکر است تیم داماش گیلان به دلیل فحاشی تماشاگران و به موجب ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. بنا به اعلام کمیته انضباطی کلیه آرای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code