| چهارشنبه، 02 فروردین 1402
گیل نگاه: در پی اعلام آتش سوزی در یک باب منزل مسکونی به مرکز ستاد فرماندهی، به سرعت ۱۷ دستگاه خودروی اطفایی به همراه ۴۴ آتش نشان از ۸ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه واقع در خیابان شهدا، ابتدای خیابان شهدای اسلام (کیژده) کوچه دوم اعزام شدند. شهرام مومنی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: به محض رسیدن به محل حادثه دود و شعله از سقف یکباب منزل مسکونی ویلایی مشاهده می شد که به سرعت آتش نشانان از دو سمت نسبت به اطفای آتش اقدام کردند. او با بیان اینکه خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید افزود: با توجه به شدت آتش سوزی و همجوار بودن آن با دو باب منزل مسکونی ویلایی و نبود دیوار آتش بر؛ آتش نشانان از گسترش آتش جلوگیری کرده و تنها قسمتی از دامنه های دو باب منزل مسکونی همجوار دچار آسیب و آبخوردگی شد. مومنی علت حادثه را بواسطه پرتاب شی مشتعله، تعمدی اعلام داشت و افزود: با توجه به تنگ و باریک بودن کوچه های منتهی به محل آتش سوزی، خوشبختانه شهروندان همکاری های لازم را با آتش نشانان داشته و از تجمع بیش از حد در مسیر آتش نشانان جلوگیری می کردند. براساس گزارش ها، محل آتش سوزی فاقد سکنه بوده و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code