| دوشنبه، 10 مهر 1402
نگاه ایران:محاکمه مرد شیشه ای که به خاطر سوءظن شدید همسرش را خفه کرده است در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. قضات دادگاه نیز با توجه به درخواست والدین زن جوان داماد جنایتکار را به قصاص محکوم کردند.
جسد قربانی جنایت سحرگاه هفدهم شهریور سال 93 در اتاق خواب خانه شان پیدا شد، پزشکی قانونی هم اعلام کرد او براثر خفگی جان سپرده است. پس از حضور تیم جنایی در محل حادثه و انجام تحقیقات مقدماتی، جسد قربانی به پزشکی قانونی منتقل شد وتحقیق برای کشف راز قتل آغاز شد. تا اینکه شوهر مقتول در بازجویی ها به کشتن همسرش اعتراف کرد. «پرویز» 45 ساله گفت: «چند وقتی بود که همسرم با زنی از اهالی محل همصحبت شده بود و به خاطر همین موضوع به او ظنین شدم و فکر کردم ارتباط های پنهانی دارد. اما بعد فهمیدم که این فقط یک خیال بود. با این حال نیمه شب که «شیشه» مصرف کرده بودم در حال غیر طبیعی او را با دست هایم خفه کردم بعد هم پا به فرار گذاشتم.» وقتی صبح شد به خانه برگشتم که دستگیر شدم. محاکمه متهم به قتل در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی بابایی و قاضی تولیت – مستشار- برگزار شد که در آغاز جلسه اولیای دم (پدر و مادر) مقتول خواستار قصاص داماد شان شدند. دو دختر بالغ پدرشان را بخشیدند و از حق قصاص خود گذشتند. در پایان محاکمه قضات دادگاه وارد شور شدند و این مرد جوان را به جرم قتل همسرش به قصاص محکوم کردند. گفت وگو با محکوم چند سال بود که شیشه مصرف می کردی؟ 3 سال چرا به همسرت سوءظن داشتی؟ به خاطر مراوده با یک زن که چندان خوشنام نبود!! شغلت چه بود؟ مغازه داشتم چند سال قبل ازدواج کرده بودید؟ 24 سال در بازجویی ها گفته ای که به خاطر شیشه همسرت را کشته ای؟ بله درست است. من توهم پیدا کرده بودم و تحت تأثیر شیشه مرتکب قتل زنم شدم اما خیلی پشیمانم، ولی افسوس که کار از کار گذشته و زندگیمان را با دستان خودم نابود کردم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code