| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران: کریم هادی نژاد داماد ۴۹ساله فومنی دیشب کبرا جعفرپناه ، همسر ۳۹ اش را با آمبولانس به خانه بخت برد. این داماد که آمبولانس خصوصی دارد جشن عروسی اش را درروستای گوشلوندان فومن برگزار کرد. زوج فومنی هدف ازاستفاده از آمبولانس بعنوان خودرو عروس را صرفه جویی در هزینه های برپایی جشن ازدواجشان اعلام کردند. کریم هادی نژاد و کبرا جعفرپناه معتقدند: اگرچه شاید ازنظربرخی ازشهروندان استفاده ازآمبولانس بعنوان خودرو جشن عروسی شگون ندارد اما ما به چنین چیزی اعتقاد نداریم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code