شنبه، 17 خرداد 1399 | 2020 Saturday 06 ,June  

نگاه ایران: سید عباس حسینی آغوزبنی با حکم وزیر اقتصاد، مدیرعامل بیمه ایران شد.

وی معاونت امور اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، عضویت در هیأت مدیره بانک تجارت و  سرپرستی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور را در سابقه دارد.

پیش از حسینی آغوزبنی، محمود امرالهی در حدود 20 ماه مدیرعاملی شرکت بیمه ایران را برعهده داشت.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code