| شنبه، 12 آذر 1401
نماینده ویژه استاندار گیلان در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:
       کد خبر: 9107
نگاه ایران: بررسی میزان موفقیت و اثرگذاری قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سطح استان ها، میزان همکاری و عملکرد مدیران بخش دولتی و بانکی و پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ها پس از جمع بندی، توسط استاندار گیلان به هیأت دولت تقدیم می شود. نماینده ویژه استاندار گیلان در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در استان، با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی این کارگروه در استان بر لزوم جمع بندی نتایج حاصل از فعالیت این کارگروه تأکید کرد و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیرخانه مرکزی این کارگروه در استان، پس از جمع آوری نتایج حاصل از روند اجرای مصوبات، گزارش نهایی را برای ارائه به استاندار آماده سازی کند. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گیلان با اشاره به بررسی مشکلات حوزه های مختلف بانکی، زیست محیطی، مالیاتی، بیمه ای، بازرگانی و ... در کارگروه ستاد تسهیل، بر تفویض اختیارات به مدیران استانی حوزه های بانکی در قالب این قانون تأکید کرد و گفت: تفویض اختیارات بیشتر توسط قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به حوزه های بانکی سبب می شود مشکلات بانکی با نظر کارشناسی مدیران بانکی در استان قابل حل باشد. محمدحسین اصغریان با اشاره به تأکید معاون اجرایی رئیس جمهور مبنی بر همکاری و همفکری استانداران در اجرای این قانون، تصریح کرد: بررسی میزان موفقیت و اثرگذاری این قانون در سطح استان ها، بیان میزان همکاری و عملکرد مدیران بخش دولتی و بانکی و پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان ها پس از جمع بندی توسط استاندار گیلان به هیأت دولت تقدیم می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در ادامه پنجمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بررسی و پیگیری مشکلات آلایندگی زیست محیطی بیش از 70 واحد صنعتی در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان خبر داد. علی منتظری با تأکید بر رشد صنعت و ایجاد اشتغال همسو با حفظ محیط زیست گفت: به منظور کاهش اثرات زیست محیطی بر طبیعت استان و حفاظت از منابع طبیعی، بررسی و پیگیری رفع آلایندگی 78 واحد صنعتی در دست اقدام قرار دارد. دبیرکارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر در استان با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه حمایت از تولید که سال گذشته در گیلان در شهرستان های استان برگزار شد خاطر نشان کرد: پیش از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در مجلس شورای اسلامی، استان گیلان به عنوان اولین استان کشور در رفع موانع تولید اقدام به تشکیل کارگروه حمایت از تولید نمود و با برگزاری جلسات این کارگروه به ریاست استاندار گیلان و حضور تمامی مدیران استانی دستگاه های اجرایی و مدیران بانک ها، اقدام به شناسایی و تصویب راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و موانع تولید کرد. وی با اشاره به تصویب بیش از 200 مصوبه در حوزه بانکی در کارگروه حمایت از تولید و کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواستار گزارش سیستم بانکی استان از نتایج نهایی این مصوبات شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code