| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران: یا حکمی از سوی دکتر محمدرضا پارسی ،مدیرکل بهزیستی گیلان،  ابوالفضل رضایی به عنوان مشاور جوان و امور رسانه ای اداره کل بهزیستی گیلان منصوب شد. گفتنی است این فعال رسانه ای و سیاسی،مسول ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در سال ۹۲ بخش چابکسر،عضو مجمع مشورتی توسعه و حزب کارگزاران سازندگی را در کارنامه خود دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code