| یکشنبه، 10 مهر 1401
نگاه ایران: آنان که انتخابات را  رصد می کردند حتما به خاطر دارند رییس جمهور منتخب در چندین بیانیه رئوس برنامه های خود پس از پیروزی را  به مردم اعلام می کردند و در سومین بیانیه خود به حقوق اقوام ، ادیان و مذاهب پرداخته بودند و امروز پس  قریب به دوسال  سری به مفاد بیانیه و ترجمان عملی آن در سطح کشور می زنیم  تا ببینیم ایشان تا چه حد موفق به اجرایی کردن  بیانیه های انتخاباتی خود شده اند.
در اوایل کار دولت تدبیر و امید خبرهایی از نصب فرماندارانی از اقلیت های مذهبی در سیستان و بلوچستان و همچنین از میان زنان آن خطه، خبر های مسرت بخشی بود که همه فعالان حقوق زنان و اقلیت های مذهبی از شنیدن آنها هم به دلیل،   دیده شدن در سیستم مدیریتی کشور و هم پوشیدن جامه عمل به بیانیه سوم آقای رئیس جمهور خوشحال و امیدوار شدند و امروز در شمالی ترین استان کشور هم  توجه مدیران  به برنامه ها و بیانیه های رئیس جمهور موجی از  خوشحالی در میان حامیان دولت را موجب شده است.
دولت آقای روحانی که تابو شکنی  و عمل به شعارهایش کم کم دارد  مصرع برجسته ای از مثنوی سروده شده  پیش از انتخابات می شود در بیشتر زمینه ها موجبات رضایت عموم مردم  را فراهم کرده است و سفر  ماه های اخیر دستیار رئیس جمهور  در امور اقوام به استان گیلان هم گویا  دارد به بار می نشیند و در اداره آموزش و پرورش  برخی شهرستان ها خبرهای خوبی برای  اقلیت هایی که  پس از پیروزی انقلاب کمتر در مسئولیت های حساس فرصت خدمت پیدا کرده بودند مورد استفاده  قرار گرفته اند و خبرهای خوبی هم  از سایر دستگاه  ها به گوش می رسد.
پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب برای اولین بار بخشدار یکی از بخش ها از میان برادران اهل سنت  هستند که این هم  تبلور وعده ای دکتر حسن روحانی در شهرستان تالش است که جا دارد از طرف تمامی آنانی که به دلیل قول های این روحانی دو وجهی به ایشان رأی دادند شادباش بگوییم.
البته نباید درایت و جسارت مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان در  بیشتر عزل و نصب ها را از نظر دور داشت که  در همراهی با شعار های دولت تدبیر  و امید کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته است و  قاطبه فرهنگیان استان  گیلان  از عملکرد ایشان رضایت کامل داشته و دارند.
امید می رود تمامی مدیران  کل و  فرمانداران سعی در  همراهی با دولت  و اجرایی کردن شعارهای رئیس جمهور منتخب مردم در استان و شهرستان داشته باشند و وامدرای به گفتمانی خاص که متاسفانه در برخی فرمانداران و مدیران کل به وضوح مشاهده می شود و تاثیری در روند رو به جلوی دولت  امید آفرین نداشته باشد.
نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code