| شنبه، 08 بهمن 1401
نگاه ایران:وکیل مدافع سید طه هاشمی، فرزند معصومه ابتکار گفت: قاضی رسیدگی کننده به پرونده نسبت به صدور حکم تبرئه موکلش اقدام کرده است. مریم کشاورز، وکیل مدافع سید طه هاشمی در مورد پرونده موکلش توضیح داد: فرد مدعی در سه شعبه مختلف مجتمع ونک، سه شکایت علیه موکلم داشته که در هر سه شکایت به عمد آدرس را نادرست به مجتمع قضایی ارائه کرده بود تا بتواند با عدم دسترسی به وی نسبت به اخذ حکم جلب اقدام کند. به این ترتیب سه برگ حکم جلب غیابی برای آقای هاشمی صادر شد. درصورتی که او در این خصوص اطلاعی نداشت و وقتی متوجه این شکایات شد، سریعا نسبت به هواخواهی آن ها اقدام کرد؛ بنابراین تمامی موارد در دادگاه ملغی و بی اثر شده و در حال حاضر پرونده موردبحث در مراجع قضایی در حال رسیدگی و کارشناسی است. وی افزود: پس از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری دریکی از شعبات با بررسی چک ها و ارائه به مراجع قضایی و تحقیقات لازم، قاضی نسبت به صدور حکم تبرئه موکلم اقدام کرده است، البته این احکام در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل رسیدگی مجدد بوده و نهایتا رای قطعی صادر خواهد شد که هر چه قانون تشخیص دهد، لازم الاجرا خواهد بود. هم چنین سید طه هاشمی فرزند ابتکار نیز در مورد اخبار مطرح شده در رسانه ها گفت: شاکی که اقدام به این فضاسازی ها کرده، در پروژه ای دانش بنیان که ثبت اختراع دارد ابتدا به عنوان مشارکت ورود پیدا کرد، اما پس از مدت کوتاهی با علم به این که پروژه به سوددهی نرسیده و در میانه راه است، انصراف خود را از مشارکت اعلام و تقاضای پول خود را کرد. وی با اطلاع از این که موقعیت برگرداندن وجه وجود ندارد، برنامه مشارکت خود را به برنامه سود ماهیانه و ربا تغییر داد و تقاضای تعدادی چک به عنوان بدهی اصلی و ضمانت کرد که موضوع دعوا همین چک ها و ضمانت آن هاست. مدعی اگر چه طی این دعوا با فشار و تهدید حدود سه برابر اصل پول خود را پس گرفته است، در سه شعبه مختلف مجتمع ونک، سه شکایت علیه من داشته که در هر سه شکایت به عمد آدرس را نادرست به مجتمع قضایی ارائه کرد تا بتواند با عدم دسترسی به من نسبت به اخذ حکم جلب اقدام کند. وقتی موضوع را فهمیدم هواخواهی کردم و تا حالا موارد در دادگاه ملغی و بی اثر شده و پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی هست. قاضی یکی از شعبه ها هم پس از بررسی کارشناسان رسمی دادگستری و تحقیقات، حکم تبرئه را صادر کرده است. هاشمی مدعی شد: اینجانب سید طه هاشمی مانند تمامی فعالین حوزه اختراع و ابداع و تولید دانش بنیان با مشکلات عدیده ای در پیشبرد فعالیت ها مواجه هستم و متاسفم که چرا مرتب این موضوع را به مادرم که فرد مستقل و مسئول کشور است ارجاع می دهند. من اگر از رانت استفاده کرده بودم نیاز به قرض و جلب مشارکت نداشتم و درگیر این مسائل نمی شدم. این یک پرونده شخصی هست که برای هر کسی که در حوزه اختراع و تولید ورود یابد به احتمال زیاد با توجه به شرایط اقتصادی رخ می دهد. نه پشتوانه دولتی داشته ام و نه از رانت استفاده کرده ام.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code