دوشنبه، 30 دی 1398 | 2020 Monday 20 ,January  
نگاه ایران:اسدالله عسگراولادی که در گفت و گویی خود را هفتمین ثروتمند ایرانی معرفی کرده بود گفت:« افراد خارجی به عنوان توریست اقدام می کنند ولی همین طور که مشاهده می کنید در ایران کسب و کار می کنند.» در بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، پدرام سلطانی گفت:« برجام توانست فضای کسب و کار بهبود دهد. قدر زرگر را زرگر می شناسد قدر گوهر، گوهری اما باید اعتراف کرد که بخش خصوصی و دولت برای این موضوع آماده نبودند.با توجه به ظرفیت هر کشور می توان بین وزارت خارجه و اتاق ایران یک یا دو حوزه را مشخص کنیم که تمرکز سفارتخانه های ما در این حوزه ها باشد.» وی افزود:«از وزارت خارجه درخواست داریم با استفاده از ارتباطاتی که دارد برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اقداماتی را انجام دهد. اما باید این موارد اولویت بندی شود. اگر همه کار را بخواهیم همزمان انجام دهیم، یعنی درواقع هیچ کاری را انجام ندادیم.» در همین خصوص، اسدالله عسگراولادی گفت:« ایران که به اتباع برخی کشورها روادید چند ماهه می دهد، چرا آن ها این کار را انجام نمی دهند؟ این افراد خارجی به عنوان توریست افدام می کنند ولی همین طور که مشاهده می کنید در ایران کسب وکار می کنند.» عسگراولادی عنوان کرد:« اگر قرار است ما به اتباع آنها دو تا سه ماه ویزای فرودگاهی بدهیم آنها هم باید این کار را انجام دهند در غیر این صورت این موضوع قطع شود.»
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code