| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت از اخطار به دو بیمارستان در رشت خبر داد. اصغر خودکار،امروز در جلسه محیط زیست شهرستان رشت با بیان اینکه دو بیمارستان در رشت، به دلیل عدم کنترل پسماندهای عفونی و پزشکی اخطاریه دریافت کردند، گفـت:برای تعدادی از صنایع در شهر صنعتی رشت هم  اخطاریه زیست محیطی صادر شد. وی با بیان اینکه بر اساس نتایج آنالیز آزمایشگاهی برخی واحدهای صنعتی مستقر در رشت، آلاینده محسوب می شوند، اضافه کرد:بالا بودن تعدادی از فاکتورهای آلاینده برخی از صنایع، بالاتر از حد استاندارد محیط زیست، به استناد ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از جمله دلایل صدور اخطاریه برای این واحدهای صنعتی است. خودکار ادامه داد:به این صنایع مهلت داده شد تا ظرف مدت معین نسبت به رفع نواقص موجود و سازماندهی مناسب سیستم های فاضلاب خود اقدام کنند، در غیر این صورت، علاوه بر اینکه اسمشان در لیست واحدهای آلاینده ذکر خواهد شد، برابر قانون تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code