| شنبه، 08 بهمن 1401
نگاه ایران: یک کارشناس طب سنتی گفت: اصولاً پنیر غذای خوبی برای صبحانه نیست؛ مزاج پنیر تازه سرد و تر بوده و مانع فعالیت مغزی کامل که معمولاً در صبحگاه برای کار و تلاش مورد نیاز است می شود و توصیه به مصرف گردو، سیاهدانه، آویشن و زنیان همراه پنیر به همین دلیل است. سید جواد علوی درباره وعده های غذایی روزانه اظهار کرد: انسان در شرایط مختلف به تعداد وعده های غذایی متفاوتی نیاز دارد, در گذشته با توجه به شرایط تغذیه و زندگی، توصیه پزشکان به افراد سالم، مصرف سه وعده غذا در دو روز بود به گونه ای که یک روز، صبحانه و شام و روز دیگر، ناهار مصرف شود. وی افزود: اما با در نظر گرفتن قوای بدنی و هضمی این توصیه، امروزه برای همه مردم کاربرد ندارد، در نتیجه بیشترین توصیه داشتن ساعات منظّم غذایی است؛ این ساعات برای هر فرد به شکلی تعریف می شود، به عنوان مثال ممکن است در فردی ساعت هشت صبح وقت مناسبی برای صبحانه باشد و برای دیگری 6 صبح. این کارشناس طب سنتی ادامه داد: اما به طور کلی بهترین وقت برای صبحانه در فصول سرد سه ساعت بعد از طلوع آفتاب و در فصول گرم یک الی دو ساعت بعد از طلوع آفتاب است؛ در مورد ناهار بنا به وضعیت هضمی فرد ساعت 12 الی 14 مناسب بوده و اما وعده شام نباید از ساعت 18 تا 19 به تأخیر بیفتد زیرا بین خواب و مصرف شام باید دو تا سه ساعت فاصله باشد. صبحانه؛ وعده غذایی مغفول علوی گفت: بیشتر مردم به صبحانه اهمیتی نمی دهند و این وعده غذایی مهم را نادیده می گیرند و میان سایر افرادی که این وعده را مصرف می کنند، رایج ترین ماده مصرفی نان و پنیر است! وی اضافه کرد: این در حالی است که اصولاً پنیر غذای خوبی برای صبحانه نیست؛ از نظر طبّ ایرانی، مزاج پنیر تازه سرد و تر بوده و مانع فعّالیت مغزی کامل که معمولاً در صبحگاه برای کار و تلاش مورد نیاز است می شود و توصیه به مصرف گردو، سیاهدانه، آویشن و زنیان همراه پنیر به همین دلیل است. بهترین صبحانه از منظر طب سنتی این کارشناس طب سنتی یادآور شد: بهترین صبحانه ها شامل مربای بالنگ، مربای به، مربای هویج و مربای پوست پسته برای معده های سرد یا ضعیف و مربای آلبالو و مربای زرشک برای معده های گرم و حریره بادام، شیربرنج با کمی دارچین یا زعفران، عسل و شیره انگور است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code