| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران:سخنگوی شورای نگهبان خبر انتقال آیت الله جنتی به بیمارستان را تکذیب کرد. عباسعلی کدخدایی اشاره اخبار منتشر شده در مورد انتقال آیت الله جنتی به یکی از بیمارستان های قم گفت: این خبر از اساس تکذیب می شود. او افزود: حال آیت الله جنتی خوب است و من امروز صبح در شورای نگهبان با ایشان جلسه داشتم. شایعه بستری شدن دبیر شورای نگهبان در فضای مجازی منتشر شد. آیت الله شب زنده دار بستری شد محمدرضا مظفری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان قم در خصوص انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر بستری شدن آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در بیمارستان ولی عصر(عج) قم، اظهار داشت: این خبر صحت ندارد و آیت الله جنتی در این بیمارستان بستری نیست. وی افزود: البته آیت الله شب زنده دار در حال حاضر در بیمارستان ولی عصر(عج) قم بستری بوده و تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد. آیت الله محمدمهدی شب زنده دار، عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code