| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران:  خودروهایی با ارزش کمتر از 55 میلیون تومان به دلیل مناسب بودن قیمت در مقایسه با دیگر خودروهای موجود در سطح بازار طرفداران بیشتری دارد. بررسی ها نشان دهنده آن است در این رنج قیمتی خودرو دنده اتومات نیز خرید و فروش می شود
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code