| دوشنبه، 29 شهریور 1400
پیام های روشن یک نظرسنجی دانشگاهی؛
       کد خبر: 90084
یاسین آرام میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری رشت، موضوع نظرسنجی اخیر دانشگاه گیلان از 30 محله در پنج منطقه شهر است که این روزها در رسانه ها بازتاب مناسبی یافته است. کمتر فایده انتشار چنین اطلاعاتی این است که تصویر روشنی از افکار عمومی نسبت به تحولات و تغییرات ضروری و تاخیر یافته شهر ارائه می دهد و کمی التهاب و شور و شوق جامعه شهروندی این شهر را با اعداد و شاخص ها بازتاب می دهد و مهم تر آنکه از بروز شایعات و جوسازی های روانی نامربوط برخی از اعضای مخالف شورای شهر جلوگیری می کند. اگرچه طی سال های اخیر چنین نظرسنجی هایی مکرر منتشر شده و شهروندان نسبت به آن واکنش نشان داده اند اما نظر سنجی اخیر امیدهایی در دل پروراند که می توان به آینده نزدیک خوش بین بود. شاید مهم ترین علائم و نشانه های آن حضور و واکنش مثبت طبقه تحصیلکرده و آگاه جامعه نسبت به نوسازی شهری و عملیات عمرانی است به نحوی که 79 درصد از شهروندان دانشگاهی نسبت به تحولات و تغییرات کنونی پاسخ مثبتی داده اند. چراغ سبز بخش موثر و تعیین کننده جامعه نسبت به تغییرات اساسی کالبدشهر این امید را تقویت می کند که در دوره آینده شورای شهر شهروندان ما مجدد  شاهد چنین شهرداری باشند. در لابه لای شاخص های نزدیک بهم گزینه دیگری است که تمایز نوع مدیریت شهردار کنونی با دیگر شهرداران دهه اخیر را به خوبی بازتاب می دهد. آمار رضایت  65 درصد از شرکت کنندگان از عملکرد شهردار کنونی به نسبت دیگر شهرداران خود موید این واقعیت است که جامعه شهری نسبت به آینده خود مسئولیت و آگاهی بیشتری را طلب می کند نکته دیگری که نباید از آن به آسانی عبور کرد تعلق و توجه جامعه شهری نسبت به تغییرات و نوسازی در بخش زیرساخت شهر است که در نظرسنجی اخیر این مسئله به خوبی نمایان شده است. به نحوی که 66/60 درصد مردم از پروژه سبزه میدان و 57 درصد از احداث پل شهید رجایی و همچنین 56/96 درصد از پیاده راه فرهنگی شهر رشت اعلام رضایت کرده اند. میزان رضایت مردم از موزاییک و پیاده روهای شهر 56/16 درصد، پارک ها و فضای سبز 55 درصد بوده است و مهمتر آنکه، براساس همین نظرسنجی مردم از پارکینگ های موجود، تعمیر و آسفالت خیابان ها و تعمیر و آسفالت کوچه بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رضایت داشته اند. نیازی که الویت آن در دور بعدی پروژه های عمرانی شهرداری پیش بینی شده است و دقیقا تفاوت این شهردار با دیگر شهرداران دهه گذشته این بوده که او همه طعنه ها، ملامت ها و دشنام ها را به جان خریده تا آنچه که دهه ها به نیاز مبرم و حیاتی این شهر بوده را فراهم سازد: "زیرساخت" در عین حال، یک سازه مفهومی در بخش های توسعه شهری است که مدام در فقدان آن سخن سرایی می شود اما تاکنون کمتر شجاعت و جسارتی برای اجرای آن فراهم شده است. به تعبیر دیگر، شهردار کنونی، نیازها حال را فدای آینده کرده است تا آیندگان همچون نسل های گذشته در حسرت فقدان زیرساخت های عمرانی و اقتصادی خیال پردازی نکنند. قدرمسلم تاکنون به چند دلیل این واقعیت محتوم به آینده واگذار شده است. اول آنکه حجم نقدینگی برای چنین پروژه هایی طی دهه های گذشته در مدیریت شهری شهر رشت انباشت نشده بنابراین هر شهرداری برای اجرای چنین زیرساخت هایی با کمبود نقدینگی مواجه بوده و به آرامی از آن گذشته است، دوم آنکه، چون چنین پروژه هایی برای ماهها شریان های اصلی شهر را دچار آسیب می کند معمولا چنین توان مدیریتی در بین مدیران شهری وجود ندارد، سوم و شاید مهمتر از همه بینش و افق دید کلان و چند لایه در بین شهرداران گذشته به این جهت که احتمالا توان عملیاتی بالا و تجربه های کلان  نداشته اند مانع از ایجاد چنین زیرساخت هایی در سطح شهر شده است. بنابراین از نظر نگارنده، این شاخص که شهردار کنونی را نسبت به دیگر شهرداران شهر رشت تا بدین حد متمایز می سازد شاید بزرگترین و مهمترین پشتوانه اقتصادی و سرمایه اجتماعی است که می توان نوید آن را داد که در آینده بتوانیم چنین الگویی را در سطح استان تسری بخشیم. بنگریم به آمار رضایتمندی شهروندان پنج منطقه که در ارزیابی خود از عملکرد شهردار در چه رتبه و استانداردی از او حمایت کرده اند و او را به عنوان یک شهردار خلاق برگزیده اند: منطقه یک 70/9 درصد،  منطقه دو 83/4 درصد، منطقه سه،60/7 درصد، منطقه چهار ۷۵ درصد و همچنین 53 درصد مردمی که در محدوده ی منطقه ی پنج زندگی می کنند عملکرد دکتر ثابت قدم را خیلی بهتر و یا بهتر از عملکرد شهرداران سابق دانسته اند. این در حالی است که بر کسی پوشیده نیست که وضعیت کنونی شهر به جهت اجرای برخی از پروژه ها در معابر، خیابان های اصلی و میادین مرکزی شهر بخشی از محورهای اتصال شهری را برای روزهایی غیرقابل عبور و گاه غیرقابل تحمل نموده است که این اگرچه شاید خارج از عرف مدیریت شهری بوده باشد اما اجرای همزمان این پروژه ها خود نشانه ای از توانمندی شهردار و مدیریت بهینه اوست. اما شاید یک شاخص، به نظر، مهمترین دلایل رضایت مندی از شهردار کنونی رشت باشد  که در کنار آثار و دستاوردهای ملموس شهر می توان به آن اتکا کرد شاخصی که طی سه دهه کنونی ـ جز دوره مهندس هادی الماسی ـ مدیریت شهری رشت از آن بی بهره بوده است. شاخصی که می گوید 61/5 درصد از شهروندان از سرعت پروژه های شهری نسبت به گذشته رضایت کامل دارند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code