| چهارشنبه، 06 مهر 1401
نگاه ایران: در سال ۱۳۸۹، ۴۶ تن رژ لب و ۱۵۰ ناخن به کشور وارد شده است. دولت دهم که به دولت مهروزی معروف است ساده از کنار واردات عبور نکرده و بسیاری از اقلامی که شاید واردات آن برای کشور ضروری نبوده است و در داخل تولید می شده را به داخل وارد کرده است. حال در میان اقلام وارداتی، محصولات آرایشی و بهداشتی نیز نقش پرنگی ایفا کرده که به شرح ذیل است:

جدول واردات

واردات رژ لب
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code