| پنجشنبه، 20 مرداد 1401

نگاه ایران: مدیرکل فرودگاه گیلان با بیان اینکه شرکت فرودگاه ها مسئولیت ایمنی ۱۰۰ درصدی پروازها را برعهده دارد، گفت: با توجه به گستردگی فعالیت شرکت فرودگاه ها و زیان ده بدون اغلب فرودگاه ها، باید تمام درآمد این شرکت از پروازهای عبوری به آن تعلق بگیرد تا شاهد توسعه فرودگاه ها باشیم، در غیر این صورت انتظار پیشرفت و توسعه در صنعت فرودگاهی بی فایده است.

غلامرضا کریم آقایی در گفت وگو با روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، توضیح داد: ارگان های نظامی از پروازهای عبوری خواهان سهم هستند. از بدو مطرح شدن این موضوع سعی کردیم نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق را نسبت به این موضوع توجیه کنیم.

وی ادامه داد: البته نمایندگان اعتقاد دارند که ارگان های نظامی در ایجاد امنیت کشور زحمت می کشند، ما هم نسبت به این موضوع معتقدیم اما این ارگان ها باید بودجه مورد نیاز خود را از جای دیگری تامین کنند.

مدیرکل فرودگاه گیلان با بیان اینکه شرکت فرودگاه ها، شرکتی درآمد – هزینه ای است، گفت: شرکت فرودگاه ها سال گذشته برای سرپا نگهداشتن فرودگاه رشت ۱۴ میلیارد تومان هزینه کرد در حالی که این فرودگاه تنها ۴ میلیارد تومان درآمد داشت.

به گفته وی، شرکت فرودگاه ها مسئولیت ایجاد ایمنی پروازها را برعهده دارد و از صفر تا صد آن را خود انجام می دهد. در واقع، امنیت پروازها و و مرزهای هوایی کشور در حیطه کاری ارگان های نظامی است و مشابه این اقدام را نیروی انتظامی در زمین و مرزهای زمینی انجام می دهد. آیا نیروی انتظامی مدعی سهم خواهی ۳۰ درصدی هزینه های جاده ای می شود؟

کریم آقایی یادآور شد: اکنون شرکت فرودگاه ها مسئولیت نگهداری و پشتیبانی از ۵۴ فرودگاه را دارد. در میان این فرودگاه ها شاید تنها ۲ فرودگاه ها زیان ده نباشند. بنابراین باید درآمدهای شرکت فرودگاه ها برای توسعه فرودگاه هایی صرف شود تا درخور شان ملت ایران باشند.

وی توضیح داد: اکنون فرودگاه رشت از طول کوتاه باند، مشکلاتی در عرض باند و نبود تاکسی وی رنج می برد. اگر ارگان های نظامی به دنبال سهم خواهی از درآمد شرکت فرودگاه ها هستند، هرگز نباید انتطار رشد و توسعه فرودگاه های کشور و ایمنی پروازها را داشت.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code