| جمعه، 31 شهریور 1402
نگاه ایران:متهم به قتل فراری که روی باند فرودگاه از سوی مسئولان حراست شناسایی و بازداشت شده بود، پای میز محاکمه رفت و از اولیای دم درخواست بخشش کرد.یک سال قبل به مأموران پلیس خبر دادند مردی در خانه اش به قتل رسیده است. این خبر از سوی مرد موتورسواری به پلیس داده شد. او گفت: قرار بود برای مردی که از مشتریانم بود ٣٠ هزار دلار ببرم و به جایش ریال بگیرم. وقتی وارد خانه شدم، جوانی که می گفت هم خانه صمد است در را باز کرد و گفت که صمد فعلا در خانه نیست و به زودی می آید. من در خانه منتظر نشسته بودم و از آنجایی که صمد با من قرار داشت، هم خانه اش نتوانست بگوید که او نیست، اما خیلی اضطراب داشت و مرتب رفت وآمد می کرد. من به او مشکوک شدم، وقتی دنبالش رفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده، صمد را دیدم که روی تخت غرق در خون است. مرد جوان تا دید من متوجه این مسئله شده ام، سلاحش را سمت من گرفت و گفت: اگر نگذاری بروم، تو را می کشم. او دست و پای من را بست و گفت: من از کاری که کردم پشیمان هستم، این یک اتفاق بود، بعد هم ٣٠ هزار دلار و وسایلش را برداشت و رفت.
پلیس نام کاوه را میان متهمان تحت تعقیب قرار داد و بررسی هایش را برای روشن شدن دیگر ابعاد این پرونده آغاز کرد. کارآگاهان فهمیدند صمد، همسر و فرزند داشته، اما بنابر دلایل شخصی تصمیم داشته مدتی را دور از خانواده اش زندگی کند، اما برای اینکه تنها نباشد، با مرد جوانی هم خانه شده است. یک ماه ونیم بعد مأموران حراست فرودگاه به پلیس اعلام کردند مردی را که تحت تعقیب بوده روی باند فرودگاه دستگیر کرده اند. آنها به کارآگاهان گزارش دادند که این مرد حتی از گیت فرودگاه نیز عبور کرده و هنگامی که روی باند بوده و قصد سوارشدن به هواپیما را داشته، حراست متوجه تحت تعقیب بودن او شده و دستگیرش کرده است.  کاوه بلافاصله بعد از بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: من این اتهام را قبول دارم، اما نمی خواستم عمدا قتلی مرتکب شوم و مرگ صمد یک اتفاق بود. او گفت: من با همسرم مشکل داشتم و جدای از او زندگی می کردم. وقتی که آگهی درخواست هم خانه را دیدم، با صمد تماس گرفتم و با هم به توافق رسیدیم و قرار شد من به عنوان هم خانه او باشم. مشکلی هم با هم نداشتیم. تا اینکه روز حادثه من یک اسلحه شکاری خریده بودم و داشتم با آن بازی می کردم و می خواستم کارکردن با اسلحه شکاری را یاد بگیرم که یک دفعه گلوله ای از آن شلیک شد و به صمد برخورد کرد. خیلی ترسیدم و وحشت کردم، نمی دانستم باید چه کار کنم. بلافاصله جسد صمد را برداشتم و روی تخت گذاشتم. در همین حین زنگ در خانه به صدا درآمد، اول فکر کردم همسایه ها هستند که صدای گلوله را شنیده و آمده اند. گفتم در را باز نکنم می روند، اما کسی که پشت در بود دست بردار نبود و مرتب زنگ می زد. در را بازکردم دیدم جوانی است که برای صمد دلار آورده است. سراغ او را گرفت، گفتم نیست، اما باور نکرد و گفت با او قرار داشته است. وقتی که این اتفاق افتاد، من دیگر نمی دانستم باید چه کنم، اضطراب زیادی داشتم و همین هم باعث شد آن جوان شک کند و دنبالم بیاید.  متهم گفت: من مهندسی هستم که زندگی آبرومندی داشتم و آدمکش نیستم، این یک اتفاق بود و من نمی خواستم چنین کاری بکنم. با پایان جلسات بازجویی و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفت. متهم روز گذشته محاکمه شد و بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و خواستار رسیدگی به این پرونده شد، اولیای دم نیز درخواست قصاص کردند. متهم یک بار دیگر ادعایش رامطرح کرد و گفت: قتل عمدی نبود و من از اولیای دم به خاطر اتفاقی که افتاده معذرت خواهی می کنم. قصدی برای کشتن پدرشان نداشتم و مشکلی هم با او نداشتم. با پایان جلسه رسیدگی، هیئت قضات برای تصمیم گیری درباره این مرد وارد شور شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code