| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران به نقل از ایران: مردی که تحت عنوان مأمور امنیتی و با همدستی ۴ تن از دوستانش سناریوی ربودن صاحبخانه اش را طراحی و اجرا کرده بود، صبح دیروز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. هفتم اسفند پارسال مرد ۶۵ ساله ای به نام «صادق» به پلیس شکایت کرد که چند مرد ناشناس تحت عنوان مأموران امنیتی وی را ربوده اند و پس از انتقال به چند شهر، همه موجودی ۲۰۰ میلیون تومانی حساب بانکی اش را به سرقت برده اند.در پی شکایت این مرد، تیم ویژه ای از کارآگاهان مسئول تحقیق درباره این پرونده شدند.شاکی به کارآگاهان گفت: هنگامی که مأموران قلابی من را ربوده بودند، هنگام سوار شدن به خودروی شان از گوشه چشم بندم یکی از آنها را دیدم، او مستأجر خانه ام بوده که بابت اجاره بهای عقب افتاده ۲۷ میلیون تومان بدهکار بود.بدین ترتیب کریم – ۵۳ ساله – پس از بازداشت به اداره آگاهی انتقال یافت. او در بازجویی ها ابتدا منکر آدم ربایی شد اما در مراحل بعدی تحقیق، به ربودن صاحبخانه اش با کمک همدستانش اعتراف کرد و جزئیات آدم ربایی را شرح داد. بدین ترتیب علی، امین، روح لله و محسن نیز در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند. صبح دیروز هم هر پنج متهم در شعبه هشتم دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی توکلی و با حضور قاضی ملکی – مستشار – برگزار شد، در ابتدای جلسه دادگاه مریم کریمی – نماینده دادستان تهران – کیفرخواست مربوط به هر ۵ متهم را خواند. سپس شاکی در جایگاه ویژه ایستاد و از قضات خواست متهمان به اشد مجازات محکوم شوند.وی در شرح ماجرا به دادرسان دادگاه گفت: «آن روز صبح در خیابان قیطریه بودم که ناگهان خودرویی در نزدیکی ام توقف کرد و ۲ مرد ناشناس که خود را مأموران امنیتی معرفی می کردند، مرا سوار خودروشان کردند. همان موقع یکی از آنها به سرعت یک کیسه پلاستیکی سیاهرنگ روی سر و صورتم کشید و بعد هم به دست و پاهایم دستبند زدند. آنها بلافاصله مرا به باغ متروکه ای در شهریار بردند و مرا با تزریق آمپول بیهوش کردند. وقتی به هوش آمدم دیدم به دستم سرم وصل شده که بشدت ترسیدم.۳ روز بعد یکی از آدم ربایان به زور از من خواست چند برگه سفید را امضا کنم که امضا کردم اما دیگری گفت: «این امضای تو نیست.» بعد هم با نشان دادن برگه ای گفت: «این امضای توست، پس باید همین طوری امضا کنی. من هم حدود ۲۰ صفحه کاغذ را به زور و اجبار امضا کردم.بعد از آن مرا به صومعه سرا بردند و از آنجا به لاهیجان انتقالم دادند و چند روز بعد هم عابربانک را که همراهم بود به زور گرفتند و ۲۰۰ میلیون تومان موجودی اش را خالی کردند. آنقدر ترسیده بودم که فکر می کردم اگر حرف بزنم و دستورات شان را انجام ندهم، جانم را می گیرند. اما در ادامه فهمیدم بین آنها اختلافی پیش آمده که یکی شان از من خواست فرار کنم. من هم با خوشحالی آنجا را ترک کردم و به این ترتیب از چنگ شان نجات یافتم. اما یقین دارم که این آدم ربایی نقشه مستأجرم بوده است، چرا که او قبلاً خودش را مأمور امنیتی معرفی کرده بود و… پس از اظهارات شاکی، کریم – متهم ردیف اول – در برابر دادرسان دادگاه ایستاد و گفت: «من در آدم ربایی شرکت نداشتم و هیچ چیزی برای گفتن ندارم.»آنگاه روح الله متهم دیگر به دفاع از خود پرداخت و به قضات دادگاه گفت: کریم خودش را یک فرد امنیتی معرفی کرده بود و من او را از طریق یکی از دوستانم شناختم. او گفته بود که صادق (صاحبخانه اش) یک جاسوس است و با ربودن او می توانیم به موقعیت خوبی برسیم. برای همین من و دوستم در نقشه ای که او طراحی کرده بود، شرکت کردیم و اصلاً نمی دانستیم مردی که می دزیدیم صاحبخانه سابق کریم است.چند روز بعد از آدم ربایی بود که متوجه شدیم کریم هیچ کاره است و فقط با وعده پوچ و توخالی من و دوستم را به همکاری واداشته است. ما هم صادق را آزاد کردیم و از او خواستیم فرار کند. حالا هم درخواست بخشش داریم.در ادامه جلسه محاکمه سه متهم دیگر نیز ضمن دفاع، خود را بی گناه خوانده و درخواست بخشش کردند.ظهر دیروز قضات دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و اعلام پایان جلسه، وارد شور شدند تا بزودی حکم متهمان را صادر کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code