| سه شنبه، 18 بهمن 1401
نگاه ایران:با دستور مقام قضایی و پیگیری های دستگاه امنیتی کشور و تلاش پلیس اینترپل ایران، سرانجام حلقه مفقوده و به عبارتی جعبه سیاه بابک زنجانی دستگیر شد. علی زیبا حالت منفرد تبعه ایرانی و همکار بابک زنجانی که با پول های بابک زنجانی توانسته بود حکومتی برای خود در مالزی و پس از آن در جمهوری دومنیکا ایجاد کند سرانجام توسط اینترپل دستگیر و به ایران منتقل شد. این فرد که از آن به عنوان متهم نفتی نامبرده می شود یکی از حلقه های اصلی بابک زنجانی در خارج از کشور بود و نقش بسیار مهمی در مراودات و معاملات نفتی بابک زنجانی داشته و احتمالاً بابک زنجانی نیز از وی شاکی باشد. حالت منفرد، به حدی برای خود سازمان ایجاد کرده بود که در مالزی با تیم محافظ و حتی اسکورت پلیس مالزی جا به جا می شد و احتمالاً علت فرار وی از دست پلیس مالزی با همکاری همان افراد صورت گرفته است. پاسپورت منتشره از وی که پاسپورت دیپلماتیک است نیز به این علت است که وی در جمهوری دومنیکا نیز ارتباطاتی با دولت ایجاد کرده بود و قرار بوده سفیر این کشور دریکی از کشورهای آمریکایی شود که با اقدام به موقع دستگاه قضایی و دستگاه های امنیتی و انتظامی، علی زیبا حالت منفرد دستگیر و به ایران منتقل شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code