| یکشنبه، 23 مرداد 1401
نگاه ایران: مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری به همراه بخشدار مرکزی رشت و هیئت همراه تعدادی، روز پنج شنبه از روستاهای دارای قابلیت گردشگری در بخش مرکزی شهرستان رشت را مورد بازدید قرار دادند. به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی رشت، در این بازدید از روستاهای سقالکسار، سلکی سر، سیاهگلوندان ، پسیخان، کسار و بیجارکنار، بازدید بعمل آمده و هماهنگی های اولیه در خصوص چگونگی اجرای پروژه های گردشگری در این روستاها صورت پذیرفت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code