| جمعه، 28 مرداد 1401
نگاه ایران: شهردار رودبار با تبیین ابعاد مختلف حقوق شهروندی در ارتباط با مدیریت شهری ، اظهارداشت:در رابطه با مسائل حقوق شهروندی، سیستم مدیریت شهری باید به گونه ای تنظیم شود که مشارکت شهروندان را در امور شهرها جلب کند. به هر میزان در برنامه ها ، مشارکت مردم در خدمتگزاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت وجود داشته باشد، مدیریت شهری می تواند در انرژی، هزینه و امکانات صرفه جویی کند. در غیر این صورت، اگر مدیر شهری همه امکانات را در اختیار خود بگیرد و بخواهد بدون مشارکت مردم همه این کارها را انجام دهد، روند آن هزینه بر خواهد بود و با امکانات زیاد به هدف لازم نیز نمی تواند دست پیدا کند. مهندس ناصر عطایی با تأکید بر اینکه آگاه سازی اقشار مختلف شهر نسبت به حقوق و وظایف متقابل آنها در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک اصل مهم و تاثیرگذار باید در شهر مد نظر قرار بگیرد افزود: با تلاشهای فرهنگی انجام گرفته در شهرداری رودبار اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته ولی برای نتیجه گرفتن نیاز است اقدامات فرهنگی بیشتری درسطح شهرهمگام با سایر دستگاهای مسئول انجام شود و بستر مناسب در این زمینه فراهم گردد. وی با اشاره به جایگاه شهرداری در تبین حقوق شهروندی گفت: امروزه بخشی از دولتمردان در تلاشند شورای اسلامی شهر و شهرداری جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. اهتمام رییس جمهور به موضوع حقوق شهروندی زبانزد است و پرداختن به موضوع حقوق شهروندی جزء برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید است. عطایی تاکیدکرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری برای ارتقای جایگاه خود باید به این مباحث ورود کنند و برای ترویج و آموزش اخلاق شهروندی تلاش نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code