| جمعه، 31 شهریور 1402
نگاه ایران: مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس در صفحه اینستاگرام خود مطلبی را درباره توافق هسته ای و مسائل مرتبط با آن منتشر کرده است. متن کامل این مطلب  که استدلا عجیبی در دل خود دارد به شرح زیر است: «برخی می گویند برای گرفتن حقمان باید هزینه و فایده کنیم؛ اگر هزینه قدری بیشتر شود، از حقمان صرف نظر کنیم. اخیرا در حوزه حق هسته ای عده ای این تز را ترویج می کنند که حق هسته ای یا هر حق دیگری را هزینه و فایده کنیم. حال می خواهم یک مثال بزنم: خرمشهر، این قطعه رعنای ایران اسلامی، مدتی در چنگال رژیم صدام افتاد. به نظر شما برای گرفتن این حق، چند نفر باید مثل جهان آرا جان می دادند تا این جزء هر چند کوچک از سرزمین مقدسمان به صاحبان آن برگردد؟ آیا می بایست برای گرفتن این حق (خرمشهر) هم هزینه و فایده می شد؟»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code