| یکشنبه، 23 مرداد 1401
نگاه ایران:دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل ستایش دختر 6 ساله افعانستانی را تایید کرد. عسگر قاسمی آقباش با اشاره به رای دیوان عالی کشور در خصوص پرونده ستایش قریشی گفت: شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم صادره از شعبه 7 دادگاه کیفری یک استان درباره قاتل این دختربچه 6 ساله تایید کرد. وی افزود: براساس این رای قاتل به دلیل قتل عمد به قصاص، از باب تجاوز به عنف به اعدام و درباره جنایت بر میت به پرداخت دیه و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. وکیل خانواده مقتول با اشاره به اشتباه تایپی موجود در رای قبلی مبنی براینکه خانواده ستایش برای اجرای حکم مکلف به پرداخت نصف دیه کامل یک زن مسلمان به قاتل هستند، تصریح کرد: در حال حاضر این اشتباه اصلاح و در رای مقرر شد، خانواده ستایش ملزم به پرداخت نصف دیه کامل یک مرد مسلمان به قاتل برای اجرای قصاص هستند. گفتنی است؛ در فروردین ماه سال جاری ستایش دختر6 ساله افغانستانی ساکن روستای خیرآباد ورامین توسط پسر 17 سال همسایه ربوده و پس از تجاوز توسط او به قتل رسید.(شرح ماجرا را اینجا بخوانید)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code