| یکشنبه، 10 مهر 1401
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس:
       کد خبر: 8806
نگاه ایران:عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه میزان مصرف آب،عامل تشدید بحران است و مصرف در حال افزایش است، گفت:وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای مدیریت بحران آب و مصرف آن برنامه ارائه دهند. محمد تقی توکلی در مورد بحران آن با توجه به اینکه کشور ما نیمه خشک است، گفت: بدون شک بارش ها در کشور کم شده، به طور مثال  در سال گذشته 60 میلیمتر نسبت میانگین کشوری کمتر بارش داشتیم. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: میزان دخایر آب سدها براساس آمارها نصف شده است، چاها و آب زیر زمینی هم روز به روز بحرانی تر می شوند و سطح آب پایین می رود و میزان ذخیره آب کم می شود؛ بنابراین باید برنامه ریزی دقیق تری در این خصوص داشت. توکلی با اشاره به اینکه عاملی که باعث تشدید بحران آب می شود، را باید شناسایی و مدیریت کنیم، گفت: میزان مصرف عامل تشدید بحران آب است و مصرف  هر روز در حال افزایش بوده و علاوه بر این آلودگی آب نیز بیشتر شده است که همه این ها را عنوان می شود و نهایت باید چه کار کنیم زیرا این بحران روز به روز بیشتر می شود و کسی هم حاضر نیست که حتی یک قطره آب کمترمصرف کند. نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به پایین بودند بهره وری و راندمان آب ادامه داد: همه این عوامل باعث تشدید این بحران شده که باید یک تصمیم کلی گرفته شود، اکنون بحث آب به مباحث کشاورزی واشتغال وصل است، یعنی هر جایی که بخواهد شغلی ایجاد شود باید از آب استفاده کرد. توکلی با بیان اینکه مصرف آب کشور نسبت به منابع زیاد و هر روز در حال افزایش است، گفت: باید برداشت و مصرف را آب را محدود و مدیریت کرده، و برنامه ریزی برای مدیریت مصرف را از بحث کشاورزی آغاز کنیم؛ زیرا حوزه کشاورزی بیش ترین مصرف آب را دارد. به گفته وی، 90درصد آبی که استحصال می شود در بخش کشاورزی مصرف می شود و بعد از اینکه آب سدها کاهش یافت، برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش می یابد که باعث افت منابع زیر زمینی می شود و این ادامه پیدا می‍ ‍ کند تاجایی کیفیت از بین می رود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: برای حل مشکل کم آبی و بحران آب وزارت نیرو باید برنامه ای برای محدود کردن مصرف ارائه دهد و وزارت کشاورزی باید الگوی کشت دهد و از کشت های که نیاز کمتری به دارند در حین حال  کالای اساسی مورد نیاز کشور باشد. توکلی اضافه کرد: باید از روش نوین با فناوری های جدید استفاده شود که مصرب آب کمترشود؛ وزارت نیرو باید حجم آب را تحویل دهد و راندمان آب را به شبکه های آب رسانی که می سازد، بالا ببرد و وزارت جهاد کشاورزی باید الگوی کشت ارائه دهد و کشت را مدیریت و برنامه ریزی کند. وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید سطح زیر کشت را پایین بیاورد، گفت: مردم فقط 7درصد آب کشور را مصرف می کنند و اگر 20درصد در مصرف آب که توسط مردم مصرف می شود، صرفه جویی کنیم، فقط برابر 1.5درصد آب کشور است. نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کشاورزی 90درصد آب کشور را مصرف می کند، اظهار داشت: اگر این میزان را به 70درصد کاهش دهیم به اندازه همه آب مصرفی توسط مردم صرفه جویی می شود و باید دولت در این زمینه تصمیم گیری کند و وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باید برای مدیریت بحران آب و مصرف آن  برنامه ارائه دهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code