| شنبه، 22 مرداد 1401
صادق زیباکلام در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی طی یادداشتی به شرح هاشمی از گذشته تا امروز پرداخت و یادآور شد که بی مهرانه ترین رفتار با او در آخرینس الهای عمرش صورت گرفت. در متن این یادداشت آمده است؛ درگذشت آیت الله هاشمی رفنسجانی را در وهله اول به ملت ایران تسلیت می گویم سپس به خانواده ایشان و بعد هم به جنبش و جریان اعتدال، میانه رو و اصلاح طلب. بارز ترین نکته ای که درباره زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی می توان گفت این است که علیرغم خدمات برجسته او به انقلاب قبل از پیروزی انقلاب؛ در دورانی که شکنجه شد به زندان افتاد و انواع و اقسام محرومیت ها را کشید چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب که در طول این ۳۸ سال بدون اغراق یک روز بدون فکر کردن و تعمق و تامل کردن و نگرانی بابت آینده انقلاب و آینده نظام سپری نکرد. علیرغم اینکه زندگی او در این سی و هشت سال سرشار از خدمت به جمهوری اسلامی ایران بود مع ذلک و با کمال تاسف بایستی گفت که مورد شدید ترین توهین ها، ناسزا ها، بی مهری ها، جفا ها و بی وفایی ها از سوی تندرو ها بود، صرفا به این دلیل که آیت الله هاشمی رفسنجانی در دو دهه پایان زندگی اش دریافته بود که تندوری و رادیکالیزیم و خشونت سیاسی کشور را به جایی نمی رساند و باعث به انحراف رفتن انقلاب اسلامی می شود و آینده انقلاب را بایستی گره زده به اعتدال و میانه روی و تلاش در جهت احیای ارزش های والای انقلاب که انقلاب اسلامی برای آن ها شکل گرفته است، یعنی ارزش های دموکراتیک، آزادی خواهانه، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و سایر مفاهیمی که انقلاب اسلامی اساساً بخاطر آن ها شکل گرفته بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی اصرار و ایستادگی به خصوص در دو دهه پایان زندگی برای بودن در کنار جریان اعتدال و میانه رو باعث شد که همانطور که گفتم مورد بی مهر ترین رفتار ها از سوی جریانات رادیکال و تندرو قرار گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code