| جمعه، 28 مرداد 1401
نگاه ایران: شایعه درگذشت علی معلم دامغانی تکذیب شد. وی که رئیس فرهنگستان هنر نیز هست، هم اکنون در محل کارش حضور دارد.
ویشتاسب نیک مننش داماد علی معلم دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، شایعه درگذشت این شاعر پیشکسوت را تکذیب کرد و گفت: استاد علی معلم هم اکنون در محل کارشان حضور دارند و مشغول رتق و فتق امور فرهنگستان هنر هستند. وی با اعلام اینکه دختر برادر استاد معلم چند روز پیش فوت کرده است، انتشار خبر درگذشت این شاعر پیشکسوت را یک سهو رسانه ای عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر رسانه ها به صحت خبرهایشان به ویژه در مورد شخصیت هایی مانند استاد علی معلم دامغانی شد. گفتنی است برخی رسانه های منتشر کننده این خبر از جمله پایگاه خبری «الف» فورا خبر مذکور را حذف کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code