| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران به نقل از ایران: مرد نانوا که تحت تأثیر حرف های پسرش به همسر خود بدگمان شده و سوء ظن پیدا کرده بود، در جریان مشاجره او را با چاقو به قتل رساند.
 عامل قتل، صبح دیروز از زندان به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت تا به جرم کشتن زنش محاکمه شود. اما وی در دادگاه ادعا کرد زمان قتل قرص «آمفتامین» مصرف کرده بود و نمی دانست چه می کندو
  در این جنایت که هشتم خرداد پارسال در یکی از خانه های دماوند اتفاق افتاد، زن 44 ساله ای به نام «صغری» کشته شد. پرویز شوهر 51 ساله مقتول نیز در پی اظهارات فرزندانش توسط پلیس دستگیر شد. این مرد در بازجویی ها به کارآگاهان و بازپرس جنایی گفت: چندی پیش از پسر 24 ساله ام شنیدم که با مادرش دعوا می کرد و به او می گفت با مردهای دیگر رابطه نامشروع دارد تا اینکه روز حادثه از محل کارم - نانوایی - به خانه برگشتم و با همسرم دعوایم شد. در حین مشاجره وقتی از او پرسیدم چرا با مردهای دیگر رابطه داری، حاشا نکرد و گفت: بله که دارم و چند بار هم با عصبانیت این حرف را تکرار کرد. من هم عصبانی شدم و او را کتک زدم. آنقدر عصبانی بودم که نفهمیدم چه می کنم. بعد هم چاقوی آشپزخانه را برداشتم و او را کشتم. آن موقع3فرزندم در خانه بودند. وقتی با جسد مادرشان روبه رو شدند با پلیس تماس گرفتند. مرد نانوا صبح دیروز از زندان به دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت تا محاکمه شود. اما جلسه دادگاه با توجه به حاضر نشدن فرزندان مقتول و قاتل به زمان دیگری موکول شد. گفت و گو با متهم چرا همسرت را کشتی؟ به خاطر سوء ظن ولی واقعاً چیزی از او ندیده بودم. شاید به خاطر اینکه لجم را دربیاورد آن حرف را زد. چرا به همسرت شک داشتی؟ حرف هایی که پسرم زد باعث شد من به همسرم شک کنم. چند سال قبل ازدواج کرده بودی؟ 30 سال پیش. پس از 30 سال آیا واقعاً هنوز همسرت را نمی شناختی؟ من اشتباه کردم، همسرم زن زحمتکشی بود و او را بی گناه کشتم!   پسرت چرا به مادرش این حرف ها را می زد؟ پسرم معتاد بود. وقتی زمان مصرفش می رسید، با مادرش درگیر می شد و... خب با دانستن این موضوع باز هم به حرف هایش توجه کردی؟ نمی دانم، من اشتباه کردم. چند سال است که نانوا هستی؟ حدود 20 سال. خودت مواد مخدر مصرف می کردی؟ بله، اما فقط گاهی تریاک می کشیدم.   چند فرزند داری؟ 4 دختر و پسر دارم. فرزندانت تو را می بخشند؟ نمی دانم، ولی امیدوارم که ببخشند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code