| چهارشنبه، 06 مهر 1401
مدیرکل استاندارد گیلان:
       کد خبر: 8791
نگاه ایران: مدیرکل استاندارد گیلان گفت: عدم رعایت ایمنی در شهرهای بازی به هیچ وجه قابل اغماض نیست.محمدعلی یوسفی درخصوص رعایت اصول ایمنی وسایل و تجهیزات زمین بازی کودکان در استان گفت: فرزندان عزیز ترین سرمایه های زندگی هستند و توجه به ایمنی شهر ها و زمین های بازی کودکان که ارتباط مستقیم با سلامت و ایمنی کودکان دارد در اولویت برنامه های سازمان ملی استاندارد است. وی اضافه کرد: کار شناسان اداره کل استاندارد گیلان از شهرهای بازی استان بازدیدهای مستمر دارند. یوسفی خاطرنشان کرد: عدم رعایت ایمنی در شهرهای بازی به هیچ وجه قابل اغماض نیست و از ابتدای شروع این بازرسی ها تاکنون، تعداد متعددی تجهیزات شهربازی به دلیل عدم رعایت موازین ایمنی پلمب و از چرخه استفاده خارج شده اند. مدیرکل استاندارد گیلان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این دوره ها تداوم داشته و به زودی شاهد استانداردسازی کلیه تجهیزات شهرهای بازی در استان باشیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code