| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران: روابط عمومی خانه جوان فومن طی بیانیه ای از آغاز به کار اولین خانه جوان در سطح استان گیلان در شهرستان فومن خبر داد.متن این بیانیه به شرح ذیل است: جوانان به عنوان مهمترین ذخایر سرمایه اجتماعی و انسانی نقش بسیار مهمی در ایجاد توسعه پایدار در کشور داشته و از آنجا که بخش عظیمی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند،همواره یکی از دغدغه های اصلی مسئولین کشور ،برنامه ریزی به منظورحل مسائل و مشکلات مرتبط، ارتقای توانمندی های آنها در حوزه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بوده است. `مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:جوانان در هرجامعه و کشوری ،محور حرکت است .اگر حرکت سازنده یا حرکت فرهنگی باشد ،باز جوانان جلوتر از دیگرانند و دست آنها کارآمدتر از دست دیگران است.هرجا جوان های ما ،خواستند و همت گماشتند به هدف رسیدند و رسیدیم` این جمله بیانگر اهمیت حوزه جوانان و مسائل  مربوط به آنها می باشد که این اهمیت به قدری ملموس و قابل تامل بود که جهت حل چالش ها و دغدغه های فرا روی جوانان از سال ۱۳۷۱(شورای عالی جوانان) به شکل نهادینه  و در قالب مدیریت راهبردی یکپارچه تشکیل گردید. سپس در سال ۱۳۷۸ مرکز ملی جوانان تاسیس و در سال ۱۳۷۹به موجب ماده ۱۵۷قانون برنامه  سوم توسعه ،سازمان ملی جوانان جایگزین مرکز ملی جوانان شد تا با تهیه و تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان به طور نهادینه و منسجم تری در راستای اعتلا و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعداد و توانایی ها آنان گام برداریم. درسال ۱۳۸۹با ادغام سازمان ملی  جوانان  و تربیت بدنی ،نهاد متولی امور جوانان از یک سازمان مستقل به یک معاونت از وزارت ورزش و جوانان تقلیل گردید. پس از این ادغام کم کم حوزه جوانان و کارکرد آنان از اذهان مردم خارج و به تدریج بین مسئولین نیز رنگ و بوی سابق خود را از دست داد و خانه جوانان نیز که از دل سازمان ملی جوانان برآمده بود تا پاتوق فرهنگی و اجتماعی برای جوانان این مرز بوم باشد و دلیلی برای عدم حضور جوانان در فضاهای نامتعارف و همچنین اجرایی کردن طرح های نابی که شاید در خیلی از مواقع مورد وثوق قرار نمی گرفت با کم رنگ شدن این سازمان کارکرد خودش را از دست داد و رفته رفته برخی از استانهای کشور به به فکر احیای خانه جوان افتاده و این امر  را  در دیار خود عملیاتی ساختند زیرا نیاز به وجود چنین فضایی در هرجائی احساس می شود. در فومن نیز موسسه مردم نهاد طلوع امید فومن که از سمن های وابسته به وزارت ورزش و جوانان می باشد و با احساس نیاز مبنی بر وجود چنین فضایی با همکاری معاونت سازمان ورزش و جوانان گیلان و همچنین رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فومن ،موفق به ایجاد اولین خانه جوان استان گیلان در شهرستان فومن گردید که به نوبه ی خود میتواند موانع بزرگی در زمینه اشتغال جوان،ازدواج جوانان،مشارکت های اجتماعی ،اوقات فراغت ،آسیب های اجتماعی و غیره برداشته و مامنی مطمئن برای پشتیبانه و حمایت از جوانان شهرستان باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code