| دوشنبه، 17 مرداد 1401
نگاه ایران: مدیر روابط عمومی سازمان بهزیستی گیلان از راهیابی ۳ نمایشنامه به جشنواره منطقه ای کشور خبر داد. محمد غلامزاده افزود: این نمایش در چهارمین دوره جشنواره تئا تر معلولین بهزیستی گیلان مارلیک با داوری هنرمند کشوری جشنواره ایرج راد، اصغر همت و محمود طیاری، در سالن کانون پرورش فکری و نوجوانان به روی صحنه رفت. مدیر روابط عمومی سازمان بهزیستی گیلان در ادامه نمایش های راه یافته به جشنواره منطقه ای را به این شرح اعلام کرد: کارگران مشغول کارند، به کارگردانی فاطمه شفیعی مردم چی می بینند، به کارگردانی مهدی محمد پور شنل قرمزی، به کارگردانی طناز پوررمضانی او در ادامه افزود: در بخش بازیگری همراه زن جشنواره: بازیگراول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار به زینب شعبانی بخاطر بتزی در نمایش «مردم چی می بینند» بازیگر دوم: لوح تقدیر به نازنین سوار رخش بخاطر بازی در نمایش «پایان نامه» بازیگر سوم: لوح تقدیر بطور اشترک به عاطفه زکریا زاده بخاطر بازی در نمایش «شنل قرمزی» لوح تقدیر به طاهره علی نیا بخاطر بازی در نمایش «از یاد رفته» در بخش بازیگران همراه مرد: بازیگر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار به صدرا اصغری بخاطر بازی در نمایش «کارگران مشغول کارند» مدیر روابط عمومی بهزیستی اظهار کرد؛ در بخش کارگردانی؛ کارگردان اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به فاطمه شفیعی کارگردان نمایش «کارگران مشغول کارند» کارگردان دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به آقای مهدی محمد پور کارگردان نمایش دوم «مردم چی می بینند» کارگردان سوم: لوح تقدیر و جایزه به طناز پور رمضانی کارگردان نمایش «شنل قرمزی» اهداء شد. در بخش نمایشنامه نویسی: نمایشنامه برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به آرمین یوسف زاده نویسنده نمایشنامه «کارگران مشغول کارند از سوی» نمایش برگزیده از سوی تماشاگران جایزه ویژه از سوی فیروز فاضلی مدیر کل محترم فرهنگی ارشاد اسلامی گیلان به نمایش «خروس نگو یه ساعت» به هادی محمد علیزاده اهداء گردید. غلامزاده گفت؛ ۲۴ نمایشنامه توسط گروه های نمایشی به دبیرخانه جشنواره رسید که از میان ۲۴ نمایشنامه ۱۴ نمایشنامه به بخش بازبینی پذیرفته شد. در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر معلولین - مارلیک با حضور معاون توانبخشی بهزیستی کشور ،مدیر کل بهزیستی استان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، داوران هنرمند کشوری جشنواره ایرج راد ، اصغر همت ، محمود طیاری و جمع زیادی از پیشکسوتان هنر نمایش و هنرمندان معلول در سالن کانون پرورش فکری و نوجوانان برگزار شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code