| چهارشنبه، 06 مهر 1401
نگاه ایران: مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: شاخص بهره مندی راه های روستایی گیلان، ۹ درصد از میانگین کشوری کمتر است. علی خاوری گفت: توسعه راه روستایی موجب توسعه رفاه زندگی روستاییان می شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر متوسط آسفالت راه روستایی کشور ۵۷ درصد است؛ این در حالیست که شاخص بهره مندی روستاییان گیلان از راه روستایی ۴۸ درصد است و به این ترتیب گیلان ۹ درصد از میانگین کشوری کمتر است. مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خاطرنشان کرد: برای افزایش بهره مندی گیلان از آب روستایی، منابع خوبی در نظر گرفته شده است و انتظار می رود برای ارتقای شاخص آسفالت راه روستایی نیز منابع مناسبی اختصاص یابد تا عقب ماندگی ها در این بخش جبران شود. وی تصریح کرد: افزایش رفاه روستاییان با اتمام طرح های راه روستایی موجب می شود که از مهاجرت روستاییان به شهر ها و سکونت در حاشیه شهر ها جلوگیری شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code