| شنبه، 22 مرداد 1401
در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری با حضور شهرداران رودبار بررسی شد؛
       کد خبر: 87227
نگاه ایران:جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان با حضور شهرداران شهرستان رودبار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری رودبار، ناصر عطایی شهردار رودبار و دبیر کمیته باز آفرینی پایدار شهری شهرستان رودباردر این جلسه با تاکید بر اینکه نقش باز آفرینی شهری، نقش مدیریت هماهنگ و یکپارچه میان کلیه دستگاه های ذی مدخل در امر نوسازی است، یادآور شد: موضع باز آفرینی شهری در مواجهه با نوسازی بافت های فرسوده شهرستان رودبار، موضع ترمیم، تلفیق، اعتلاف، همدلی و همراهی با کلیه نهاد ها و دستگاه های متولی و ذی مدخل در نوسازی است و تلاش می کند از پتانسیل و ظرفیت های موجود در این دستگاه ها برای حل مشکلات بافت های فرسوده شهرستان رودبار بهره گیرد. عطایی یادآور شد: مشکلات و معضلاتی که بر سر باز آفرینی شهری شهرستان رودبار قرار گرفته، مشکلاتی قدیمی و پیچیده است و رفع آن ها تنها با هماهنگی و همیاری دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل در این امر قابل حل و فصل خواهد بود. شهردار رودبار همچنین افزود: در این جلسه شهرداران حاضر می توانند با لایه های عملیاتی و اجرایی آشنا شده و تفاهم و هماهنگی میان مناطق و کلیه نهاد ها و دستگاه های ذی مدخل در امر نوسازی ایجاد شود در این جلسه سید جواد علی پور، شهردار منجیل ضمن تشکر از شهردار رودبار بابت برگزاری این نشست گزارشی جامع پیرامون وضعیت بافت های فرسوده، روند نوسازی، اقدامات انجام شده، سیاست ها و برنامه ها و همچنین چالش ها و موانع پیش روی باز آفرینی شهری درشهرستان را ارائه کرد. به گفته علی پور، تعریض معابر، جابجایی پایه های برق، جابجایی درختان، گذرهای واقع در طرح، پلاک های فاقد سند مالکیت، کمبود خدمات آموزشی و درمانی و... از جمله مشکلاتی است که بر سر راه نوسازی بافت های فرسوده در شهرستان رودبار قرار گرفته است. در ادامه پیشنهادات، نقطه نظرات و راهکارهای شهرداران شهرستان پیرامون مباحث ارائه شده و روند نوسازی بافت های فرسوده شهرستان رودبار مطرح شد و مورد بحث و بررسی کار شناسانه قرار گرفت و سپس راهکار ها و چگونگی رفع معضلات و مشکلات مطروحه، تعیین و تکلیف شد. نعمت اله چگینی، شهردار رستم آباد ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت شهرداری رودبار، مباحث تایید شده در این جلسه را جمع بندی و تصریح کرد: امید است بتوان از پتانسیل های مدیریتی و جایگاه حقوقی دستگاه ها و نهادهای مختلف که در امر نوسازی دخیل هستند در راستای گره گشایی از موانع و چالش های پیش روی نوسازی در شهرستان رودبار و کمک به پیشبرد اهداف و ماموریت های شهرداری هابهره برد. در ادامه شهاب عطایی شهردار توتکابن نیز ضمن تشکر از شکل گیری و برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی پایدارشهری شهرستان رودبار، حضور شهرداران را در این کمیته مثبت ارزیابی کرد و گفت: این جلسات همدلی و وفاق را حول محور خدمات رسانی به مردم محروم در بافت های فرسوده با اولویت و پس از آن بافت های ناپایدار که متاسفانه ادبیات آن در سال های اخیر مقداری کم رنگ شده است که تأکید داریم بافت های ناپایدار نیز همچون بافت های فرسوده حائز اهمیت است، ایجاد خواهد کرد. حسن بلوری شهردار جیرنده نیز ضمن تشکر و تقدیر از شهردار رودبار بابت فراهم کردن این موقعیت اظهار داشت: بنده به عنوان شهردار جیرنده در طرح های توسعه شهری و شهرسازی از هرگونه کمک فکری و حمایت و پشتیبانی اجرایی و عملیاتی در راستای پیشبرد اهداف و مأموریت های باز آفرینی شهری در شهرستان رودباردریغ نخواهم کرد. در خاتمه این جلسه مقرر شد شهرداران شهرستان به منظور جمع بندی موارد مطروحه و رفع هر چه سریع تر مشکلات نوسازی در شهرستان رودبار تفاهم نامه ای را تنظیم و گزارشی از برنامه های مدنظر خود در حوزه باز آفرینی پایدار شهری را در جلسه ی آتی کمیته ارائه کنند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code