| شنبه، 29 مرداد 1401

نگاه ایران: رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان و کارشناس محیط زیست با بیان اینکه تبعات طرح انتقال آب خزر به کویر صدمات جبران ناپذیری را به منطقه شمال ایران وارد می کند، گفت: این طرح خطرناک و کارشناسی نشده است.

خدیجه گلین مقدم  اظهار کرد : طرح انتقال آب دریا خزر به کویر در زمان پتر کبیر سر زبان ها افتاد و بعد از اینکه از دنیا رفت، کنار گذاشته شد.
انتقال آب دریای خزر درختان و شالیزارها را از بین می برد
رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان با تصریح بر اینکه در مسیر انتقال آب تعداد زیادی درختان، مقداری زیادی شالیزار تخریب و میلیون ها تن خاک از بین می رود، اظهار کرد: متأسفانه این انتقال با ۱۶۰ کیلومتر لوله از ساحل خزر با عبور از شالیزارهای استان مازندران در مسیر خط لوله نکار و منطقه دو آب وارد منطقه خطیر کوه سمنان می شود و در نهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر میرزاد به دو شاخه تبدیل شده که یکی به سمت دامغان و دیگری به سمت سمنان و گرمسار می رود.انتقال آب از دریای عمان جایگزین شودگلین مقدم اظهار کرد: پیشنهاد اول ما استفاده از قنات و ساخت آب انبار است. انتقال آب یک موضوع مقطعی است؛ یعنی در طولانی مدت اثر ضد توسعه ای دارد .وی با بیان اینکه اجرای این طرح از خلیج فارس هم امکان پذیر نیست،گفت: انتقال آب از دریای خزر باعث نابودی مرجان ها می شود.این پژوهشگر زیست بوم، طرح انتقال آب از دریای عمان را جایگزین مناسبی برای طرح مذکور دانست و یادآور شد: به دلیل اینکه، دریای عمان به اقیانوس هند متصل و اقیانوس هند به آرام و آرام به اطلس متصل و در واقع یک گره آبی در دنیا وجود دارد و از طرفی دریای عمان مدعی دیگری ندارد، این طرح مناسب تر است. مدیر کمپین مخالفین انتقال آب خزر به کویر افزود: می توانیم در کنار دریای عمان تجهزات آب شیرین کن قرار داده و  نمک بازگشتی را به اقیانوس برگردانیم که به دلیل گستردگی پهنه آبی نمک بازگشتی تاثیری در آب نمی گذارد و می توان آب را به کمک کانال هایی به استان های سیستان بلوچستان، اصفهان،کرمان و سمنان انتقال داد. بیش از 90 درصد دریاچه ارومیه مرده است وی با بیان اینکه بحران آب در ایران بسیار جدی است، تصریح کرد: امروز دریاچه ارومیه آینه عبرت جهانیان است و در کلاس های پایه استرالیا این موضوع را بعنوان یک درس عبرت تدریس می کنند. مدیر کمپین مخالفین انتقال آب خزر به کویر افزود: تا این لحظه بیش از ۹۰ درصد دریاچه ارومیه مرده است و این اتفاق به این دلیل روی داده که اول ایجاد سد بر شاخه های بالایی تامین کننده آب دریاچه و بعد هم انحراف آب ورودی به دریاچه ارومیه است. رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان افزود: سر آخر همه آب های دریاچه تبخیر و تبدیل به نمک شد؛ یعنی همان کاری که با درچه آرال کردند. ابتدا به بهانه کشاورزی به دو قسمت و بعد چهار قسمت که سرانجام به خشک شدن آن منتهی شد. سد هیرمند را ساختیم تا هامون خشک شود گلین مقدم با اشاره به اینکه سد هیرمند را خودمان برای کشور افغانستان ساختیم، افزود: با بستن آب های سد هیرمند، هامون را خشک کردیم و دردناک است هامونی که در آن سوسمارهای محلی و انواع آبزیان جای گرفته بودند امروز به خشکی کشیده شده است. وی به طرح انتقال آب زاینده رود به یزد اشاره کرد و گفت: این طرح هم با شکست مواجه شده و در حال حاظر زاینده رود خشک شده و مردم آنجا نمادین ماهیگیری می کنند. خدیجه گلین مقدم با اشاره به اینکه می خواهند با یک هزینه گزاف این طرح را که زیر نظر وزارت نیرو و پیمانکار آن خاتم الانبیاست به اجرا دربیاورند و آب را به سمنان، شاهرود، دامغان و جاهای دیگر که در حال بررسی است با برجای گذاشتن یک خسارت بزرگ منتقل کنند. دریاچه قم در معرض خطر جدی نابودی است مدیر کمپین مخالفین انتقال آب خزر به کویر اظهار کرد: همچنین باید متأسف بود که بدلیل عدم کار کارشناسی تا این لحظه دریاچه ارومیه، جاموزیان، تشک، پریشان و دریاچه بختگان خشک شده و همچنین دریاچه قم هم در معرض خطر جدی نابودی است. این فعال زیست محیطی گفت: ما کشوری داریم که بیشترین کویر را در خود دارد. آیا این حق را داریم که شمال ایران را که بعنوان نگین این کشور می درخشد نابود کنیم؟ در حالی که خزر برای کل ایران است و ما حق نداریم این نگین را  از دست بدهیم؛ یعنی کویری به کویرهای ایران اضافه کنیم. گلین در پایان با بیان اینکه دریای خزر از لحاظ ژنتیکی منحصر به فرد است و اگر به خطر بیافتد  اشتغال در شمال به خطر می افتد، اظهار کرد: با انتقال آب این دریاچه همچنین از لحاظ اقتصادی منبع بسیار بزرگی را  از دست می دهیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code