| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: عضو کمیسیون وکالت های تسخیری کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به بخشی از آمار پرونده های تسخیری دو ماهه اخیر، گفت: آماری که ما داریم پرونده هایی است که کانون ارجاع می دهد. متاسفانه از مواردی که خود دادگاه ها راسا وکیل تسخیری انتخاب می کنند، آماری وجود ندارد. رییس کانون مرکز به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری که مقرر کرده وکلای تسخیری باید از جانب کمیسیون کانون انتخاب شوند، نامه ای به رییس قوه قضاییه زده است که جهت هماهنگی، وکلای تسخیری از این طریق انتخاب شوند. البته این عمل دادگاه ها غیر قانونی نیست و به موجب آیین دادرسی کیفری است اما بهتر است از طریق کمیسیون های کانون انتخاب و ارجاع شود. علی یاراحمدی در مورد حق الوکاله پرونده های تسخیری گفت: در حال حاضر حق الوکاله این گونه پرونده ها ۲۰۰هزار تومان است که نیاز به اصلاح دارد تا مبلغی معقول در نظر گرفته شود. البته همین میزان حق الوکاله هم پرداخت نمی شود برخی وکلای ما بیست پرونده به این شکل انجام داده اند و مبلغی دریافت نکرده اند. او با توجه به وضعیت معیشتی وکلا گفت: عده قلیلی از وکلا درآمد خوبی دارند وکلایی هستند که تعداد پرونده های تسخیری که دارند از تعداد پرونده های انتخابی آن ها بیشتر است و باید برای حق الوکاله اینگونه پرونده تدبیری اندیشیده شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code