| سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
نگاه ایران: فاطمه رهبری دافچاهی، بانوی ۵۴ ساله خمامی با اهدا اعضای بدن خود موجب نجات جان چندین بیمار شد. با رضایت خانواده این مرحومه که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، دو کلیه وی در واحد فراهم آوری مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشت و به بیماران نیازمند پیوند زده شد. کبد این اهدا کننده نیز جهت پیوند به بیمار نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد. فاطمه رهبری دافچاهی سی و هشتمین مورد اهدا شده مرگ مغزی از ابتدای سال جاری در گیلان است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code