| یکشنبه، 10 مهر 1401
ادامه جنگ لفظی بین نماینده آستارا و اردبیل:
       کد خبر: 8676
نگاه ایران :نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق نمین و بخش ویلکیج اردبیل به شهرستان مرزی بندر آستارا را پیگیری می کنم. صفر نعیمی رز با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان اردبیل درباره شهرستان آستارا، اظهار کرد: بنده خودم متولد اردبیل و صادره از نمین هستم و اکنون نیز به عنوان نماینده مردم بیدار و قدردان شهرستان مرزی بندر آستارا در مجلس فعالیت می کنم. وی افزود: با توجه به برخی دلایل الحاق نمین و بخش ویلکیج را پیگیری می کنم و اعتقاد دارم نمین و بخش ویلکیج اردبیل می تواند متعلق به حوزه استحفاظی آستارا باشد و بخش شاهرود خلخال نیز به گیلان ملحق شود. نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اشتراک زبانی و فرهنگی شهرستان نمین و 13 آبادی تابعه که تمام آنها تالش زبان هستند، ارتباطات گسترده فرهنگی با عنبران شهرستان آستارا دارند و با الحاق این مناطق به گیلان می توانیم استقرار فرمانداری ویژه در آستارا را تسریع بخشیم. وی با تاکید بر اشتراکات جغرافیایی و فرهنگی گسترده بین اهالی مناطق عنبران، سروآباد، جید، پیله زیر، میرزانق، میناباد، امین جان و نمین اردبیل با آستارا تصریح کرد: بیشتر اهالی این مناطق در طول زمان به اقصی نقاط مختلف گیلان و عنبران محله و شیخ محله آستارا مهاجرت کردند و وصلت های فامیلی بین دو منطقه برقرار است و از علاقه مندی آنها باخبریم و با آغوش باز پذیرای این عزیزان هم زبان و مرزنشین در مجموعه شهرستان آستارا هستیم. نعیمی رز با بیان اینکه اشتراکات زیادی بین مردم بخش شاهرود خلخال مانند کلور، اسکستان، اسبو، لرد، درو و ماجلان از نظر زبانی و فرهنگی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیشتر مردم این مناطق برای تهیه مایحتاج زندگی، درمان، اشتغال و سکونت با گیلان مراوده داشته اند و علاقه زیادی نشان می دهند که به گیلان ملحق شوند. پیش از این نیز نماینده آستارا از لزوم الحاق نمین به آستارا حرف به میان آورده بود که با واکنش پیرموذن نماینده اردبیل روبه رو شد. در مقابل هم این نماینده خواستار الحاق حیران به اردبیل شد. جنگ لفظی دو نماینده بوِیژه بعد از مطرح شدن پرونده زمین خواری در حیران گسترده تر شد. پرونده ای که نعیمی و پیرموذن یکدیگر را به نقض قانون و دست داشتن در ماجرا متهم می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code